Roraty w Farze

04/12/2017 12:05
Roraty w Farze

Za nami pierwsze Roraty. Zachęcamy do licznego udziału, by wraz z Maryją oczekiwać na przyjście Zbawiciela. Msze św. Roratnie w naszej Farze od poniedziałku do soboty o godz. 7:00 rano.

- Spotykamy się na pierwszych w tym roku Roratach. Maryja jaśnieje nam w znaku świecy adwentowej roratniej jako przewodniczka tej adwentowej drogi. W tym roku szczególnym przewodnikiem na roratach będzie także św. Józef. Jezus Chrystus zachęca nas do czuwania, abyśmy byli wierni, abyśmy byli przygotowani na Jego przyjście. On przyjdzie, przyjdzie po to, aby zbawić swój lud. Oddajmy Panu Bogu nasze czyste, dobrze przygotowane serca na Jego przyjście, to przyjście w pamiątce Jego narodzenia, ale także to przyjście na końcu czasów - powiedział na rozpoczęcie Rorat ks. Jarosław Kęska.

Tegoroczne Roraty opowiadają o Św. Józefie, człowieku, któremu Bóg - jak podkreślił papież Jan Paweł II w adhortacji "Redeptoris custos" -  "powierzył straż nad swoimi najcenniejszymi skarbami".

Temat wpisuje się w obchody Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, który dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu specjalnym listem ogłosił papież Franciszek. Rok św. Józefa rozpoczął się tam w niedzielę, 3 grudnia - pierwszą niedzielę Adwentu. Potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r.

Dzieci uczestniczące w roratach będą zbierały obrazki roratnie do naklejania na planszę Strażnika Skarbów. Obrazków jest 15. Każdy przedstawia scenę z życia św. Józefa.  Roraty w ubiegłym roku poświęcone były Matce Bożej z Jasnej Góry, z racji 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl