45. rocznica peregrynacji

30/09/2017 22:09
45. rocznica peregrynacji

W dniach 30 września-2 października mija dokładnie 45 lat od pierwszego nawiedzenia naszej Fary przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiej Ikony. W 1972 roku Obraz wrócił na szlak pielgrzymowania.

W roku peregrynacji parafia farna liczyła, bez Osiedla XV-lecia, około 50 000 mieszkańców. Była to wówczas największa parafia w diecezji, tętniąca niezwykle dynamicznym życiem.

Przygotowania

Przybliżanie się Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej było nieustannie przypominane na kilka miesięcy wcześniej. W czasie Nowenny w niedzielę głoszono specjalne kazania tematyczne, przygotowujące do Uroczystości. Specjalne rekolekcje przed Peregrynacją, prowadzone przez ojców paulinów: o. Krzysztofa Kotusa i o. Józefa Płatka, rozpoczęły się w niedzielę 17 września, i trwały do niedzieli 24 września.

We wcześniejszym przygotowaniu do Nawiedzenia przedstawiono wiernym propozycje duchowych zobowiązań, jakie mogą na piśmie złożyć w czasie Mszy Świętej peregrynacyjnej. Rodzicom podpowiedziano np.:
- Zobowiązanie się do przeczytania 4 Ewangelii i Dziejów Apostolskich - najlepiej we wspólnym czytaniu niedzielnym;
- Wspólną modlitwę wieczorną;
- Troska o religijne wychowanie dzieci (chrzest, katechizacja, przystępowanie do sakramentów św.);
- Uporządkowanie spraw małżeńskich (zawarcie sakramentu małżeństwa, pojednanie skłóconych małżonków);
- Zobowiązanie się całej rodziny do stałej lub okresowej abstynencji od alkoholu czy nikotyny;
- Troska o starszych w rodzinie (zabezpieczenie bytu materialnego, opieka w chorobie, ułatwienie przyjęcia sakramentów św.);
- Zgoda w sąsiedztwie.

Poza wymienionymi zaproponowano także dodatkowe zobowiązania dla młodzieży:
- Troska o kulturę słowa i zachowania, wytwarzania atmosfery życzliwości (rodzina, szkoła, praca, miejsce rozrywki, komunikacja itp.);
- Świadome branie odpowiedzialności za wiarę własną i rówieśników (przeczytać choć jedną książkę o tematyce prawdziwie religijnej, czynny udział w liturgii, skłonienie koleżanki czy kolegi do uczestnictwa w katechizacji itp.). Codzienna modlitwa np. jedną tajemnicą Różańca, przynajmniej przez pewien czas.

Zaproponowano także dodatkowe zobowiązania dla dzieci:
- Zapoznać się ze sposobem odmawiania Różańca i odmawianie przynajmniej jednej tajemnicy;
- Przyjmowanie Komunii Świętej w intencji rodziców w dniu ich imienin;
- Systematyczna modlitwa rano i wieczorem;
- Uczestniczenie we Mszy Świętej niedzielnej , nawet wtedy, gdy są trudności;
- Udział w nabożeństwach nieobowiązkowych;
- Pomoc w rodzinie;
- Opieka nam młodszym rodzeństwem.

Takie lub inne zobowiązania można było składać do specjalnie przygotowanej puszki na bocznym ołtarzu.

Przed Nawiedzeniem ukończono malowanie całego kościoła - dzieła tego podjął się i je wykonał prof. Wacław Taranczewski z Krakowa. Na tydzień przed Peregrynacją polichromię poświęcił Bp Walenty Wójcik. Dekorację kościoła i placu przykościelnego powierzono p. Jerzemu Ciborowi i p. K. Mańczyńskiemu. W pracach tych ofiarnie pomagały siostry michalitki, wspólnoty Kół Żywego Różańca i młodzież.

Program Nawiedzenia

Obraz Nawiedzenia uroczyście powitano na placu przy kościele w sobotę 30 września, o godz. 17:00. Ks. kan. Stanisław Sikorski witając Matkę Bożą, zwrócił się także do obecnych: Ukochani Parafianie i wszyscy Mieszkańcy Radomia! Za wszystko, czego doznaliśmy od Matki Bożej na przestrzeni dziejów i doznajemy przez Nawiedzenie i doznawać będziemy przez Jej opiekę - w naszych sercach rozpalmy miłość do Matki Bożej Królowej Polski do czerwoności, wybielmy dusze nasze do białości i tak chodźmy już odtąd przed Nią w naszych narodowych barwach. Bo przecież my Polacy, na tę samą melodię śpiewamy swój hymn narodowy, "Boże coś Polskę", co i "Serdeczna Matko".

Po powitaniach przedstawicieli poszczególnych stanów i grup Bp Piotr Gołębiowski, oddając hołd Maryi, przywitał biskupa Franciszka Jopa, ordynariusza opolskiego, którego prosił o celebrowanie Mszy Świętej i wygłoszenie kazania. Od godz. 21:00 trwała adoracja młodzieży szkół średnich, akademickiej i pracującej. Na cmentarzu parafialnym odprawiono o godz. 22:00 specjalne Nabożeństwo za zmarłych, dla okazania przodkom wdzięczności za przekazaną wiarę. Po Pasterce Maryjnej rozpoczęła się nocna adoracja:
godz. 1:00 - Janiszów, Wacyn, Pieńki Kapturskie, Przytułki;
godz. 2:00 - dzielnica Planty (do ul. Kościuszki), ul. Dzierżyńskiego i Dębowa;
godz. 3:00 - dzielnice: Zamłynie, Kaptur i Koniówka;
godz. 4:00 - siostry zakonne;
godz. 5:00 - Koła Różańcowe i Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego.

Niedzielne Msze Święte 1 października rozpoczęły się o godz. 6:00 Eucharystią dla Wspólnot Różańcowych i Straży Honorowej. Dla ukazania jak wielkim organizmem była wtedy parafia pw. św. Jana Chrzciciela, warto przyjrzeć się szczegółowemu rozkładowi uczestnictwa wiernych w tym dniu w liturgii, a później w adoracji nocnej:
Godz. 7:00 - Msza Święta małżeństw, które już przeżyły ze sobą jubileusz 25-lecia;
Godz. 8:00 - Msza Święta dla rodzin z ulic: Dębowa, Dzierżyńskiego, dzielnica Stare Miasto, ulice w pobliżu kościoła: Wałowa, Podwalna, Rwańska, Rynek, Mała, Reja, Mireckiego, Wolność, Szewska, Szwarlikowska, Tybla, Inżynierska, Szpitalna, Bóźnicza, Warzywna, Grochowa, Kanałowa, Przyborowskiego;
Godz. 9:00 - Msza Święta dla rodzin z dzielnic: Kaptur, Koniówka, ul. Świerczewskiego (tereny po lewej stronie rzeki Mlecznej aż do okolic ul. Czarnieckiego);
Godz. 10:00 - Msza Święta dla rodzin dzielnicy Zamłynie i terenu wokół ulic: Kieleckiej, Wolanowskiej i Przytyckiej;
Godz. 11:00 - Msza Święta dla osób samotnych stanu wolnego;
Godz. 11:45 - Msza Święta dla rodzin: Janiszów, Wacyn, Pieńki Kapturskie, Przytułki, Klwatka, Firlej, Wincentów, Żyła, Wymysł, Augustów, Krzewień, Mleczna, Józefów, Huta Józefowska, Brzóstówka, Gołębiów, Michałów i rodzin mieszkających w okolicy tych dzielnic;
Godz. 13:00 - Msza Święta dla rodzin: dzielnica Planty, ul. Żeromskiego, dzielnica Obozisko, Osiedle XV-lecie, Malczewskiego, Struga, Plac Zwycięstwa, Witolda, Kilińskiego, Marchlewskiego i mniejsze ulice na tym terenie, oraz wszystkie inne tereny nie wymienione w tym planie.

W czasie każdej z tych Mszy Świętych w procesji z darami szła do ołtarza rodzina wielodzietna, niosąca hostię i wino oraz kartki z rodzinnymi i osobistymi postanowieniami. W chwili przekazania sobie znaku pokoju rodzice podawali sobie ręce i odnawiali przysięgę małżeńską - organista, skrzypek lub chór grali i śpiewali Ave Maryja. Przemawiali przedstawiciele młodzieży i dzieci, a później każde dziecko osobiście dziękowało i wręczało kwiatek rodzicom. Na zakończenie śpiewano: Jak szczęśliwa Polska cała, a przy wychodzeniu grano rodzinom Marsza Weselnego.

Po południu trwały adoracje dzieci, kobiet, modlono się na Różańcu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Odprawiono Mszę Świętą w intencji poczucia odpowiedzialności za innych (rozważano problem apostolstwa laikatu i etyki zawodowej), odbyła się też adoracja mężczyzn. Od godz. 21.00 do rana obdywały się poszczególnych dzielnic parafii.

W poniedziałek, 2 października, o godz. 6:00 odprawiono Mszę Świętą dla bielanek, ministrantów, później odśpiewano Godzinki, o godz. 8.30 sprawowano Godzinę Biblijną dla wszystkich. Przez kilka godzin porannych księża odwiedzali chorych w domach, a w kościele trwała prywatna adoracja. Później odbyła się z udziałem wielu chorych w kościele Msza Święta dla nich. Dziękczynna Msza Święta za łaski Nawiedzenia była sprawowana o godz. 11:00. Po procesji z Obrazem wokół świątyni słowa pożegnania wypowiedział ks. Proboszcz, Dziekan Radomski oraz w imieniu rodzin przedstawiciel ojców.

Ks. kan. Stanisław Sikorski specjalnym aktem zawierzył rodziny opiece Matki Bożej. Odśpiewano hymn wdzięczności: Ciebie, Boga wysławiamy oraz Apel Jasnogórski. Przy dźwiękach fanfar przeniesiono Obraz do samochodu-kaplicy. Radom pożegnał Ikonę Jasnogórską, odprowadzając Maryję w Obrazie Nawiedzenia ulicami Malczewskiego i Warszawską w kierunku Wsoli. Po drodze zatrzymano się by odprawić jeszcze Mszę Świętą na Firleju.
________
Powyższe informacje pochodzą z książki "Świadectwo Radomskiego Zawierzenia - Nawiedzenie 1972-1973, Radom 2006" autorstwa ks. Edwarda Poniewierskiego.statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl