Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Historia Straży Honorowej NSPJ w naszej parafii sięga roku 1927. Znakiem jej obecności w parafii farnej jest chorągiew (została poświęcona 1 marca 1929 roku) i tzw. "Zegar Strażowy" (poświęcony 8 grudnia 1929 roku), który znajduje się po lewej stronie bocznego ołtarza z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Zegarowa tarcza ma u góry napis "Cześć ! Miłość! Wynagrodzenie ! Sercu Jezusowemu !" a u dołu "Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego !". W środku tarczy zegarowej jest umieszczony wizerunek Serca Jezusowego zranionego włócznią, otoczony dwunastoma gwiazdami, na których wypisano dwanaście godzin zegara. Obejmuje on cały świat i zawsze ktoś czuwa i czci Boskie Serce Jezusa. Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę spędzać wyłącznie w świątyni; jeżeli jest taka możliwość - należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane.

Zdjęcie Straży Honorowej z 1930 roku

Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. Wspólnota ta powstała w 1863 roku. Już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najświętsze Serce Jezusa objawiło się wielkiej czcicielce tego Serca, zakonnicy - wizytce św. Małgorzacie Marii Alacogue (1673-1675) w klasztorze Nawiedzenia w Paray-le-Monial. Wtedy to Pan Jezus przekazał jej doniosłe orędzie dla świata o konieczności czczenia Jego Boskiego Serca i przepraszania Go za grzechy całego świata.

Dwieście lat po wielkich objawieniach w Paray-le-Monial s. Maria od Najświętszego Serca - przejęta treścią objawień udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacogue 13 marca 1863 roku powołała w klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, a było to liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa. Pragnęła, aby jej celem było szerzenie czci, uwielbienia i wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi świata, na wzór "pierwszej Straży honorowej", którą stanowiła Najświętsza Maryja Panna, św. Jan Ewangelista i św. Maria Magdalena, stojący pod krzyżem Chrystusa na Golgocie w chwili konania naszego Boskiego Zbawiciela.

W Polsce w Krakowie Bractwo Straży Honorowej NSPJ założyły w 1868 roku krakowskie Siostry Wizytki z upoważnienia dyrekcji Straży w macierzystym Bourg-en-Bresse. Bractwo krakowskie zatwierdził kanonicznie biskup Antoni Gałecki w 1869 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku papież Pius XI wyniósł krakowską Straż Honorową NSPJ w dniu 19 stycznia 1919 roku do godności Arcybractwa, a klasztor nawiedzenia NMP w Krakowie ustanowił główną siedzibą dyrekcji tegoż Arcybractwa.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl