Plac przykościelny

Kościół od strony północnej jak i południowej otoczony jest murkiem z piaskowca.

Plac przykościelny do roku 1797 pełnił funkcję cmentarza grzebalnego. Przypomina o tym ustawiony naprzeciwko głównych drzwi kamienny krzyż, wykonany z piaskowca. Krzyż, podobnie jak  rzeźba św. Jana Nepomucena i kolumna na której stoi rzeźba Chrystusa u słupa zostały odrestaurowane w 2007 roku. Sama rzeźba Chrystusa została odrestaurowana już w 1994 roku, ale na swoje miejsce wróciła dopiero po odnowieniu i wzmocnieniu sześciometrowej kolumny. Najstarszą z rzeźb jest rzeżba św. Jana Nepomucena, która została wykonana po 1752 roku. Kolumna z rzeźbą Chrystusa u słupa została postawiona na pamiątkę jubileuszu i odrestaurowania kościoła farnego w latach 1837-1838. Najpóźniej staną krzyż, który pochodzi z początku XIX w.

Od strony południowej, po prawej stronie kruchty znajduje się krzyż misyjny postawiony na pamiątkę Misji świętych odbytych w maju 1932 roku.

W zewnętrzne ściany kościoła w formie lapidarium wmurowane są pochodzą z dawnego przykościelnego cmentarza kamienne płyty nagrobne. Wszystkie to epitafia upamiętniające dawnych mieszkańców Radomia. Obecnie jest ich sześć. Nasjtarsze, poświęcone Katarzynie z Nowińskich Majewskiej pochodzi z 1774 roku.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl