Sklepienie

Prezbiterium nakryte jest sklepieniem sieciowym o profilowanych żebrach z cegły i wsparte na konsolkach kamiennych. W podziałach sklepienia, podkreślonych czerwoną linią biegnącą wzdłuż ceglanych żeber i ścian, na białym, tynkowanym tle namalowane są głowy dwudziestu dwóch Mężów Starego i Nowego Testamentu. Głowy proroków mają wskazywać na obecność w tabernakulum Chrystusa, którego przyjście zapowiadali. Ich wizerunki umieszczone są w dolnych partiach wysklepków. Przy każdej postaci umieszczone imię.

Od lewej strony: Adam, Abraham, Mojżesz, Izajasz, Ezehiel, Jakub Starszy, Jakub Młodszy, Szymon, Tomasz, Andrzej, Piotr, Jan, Mateusz, Maciej, Filip, Juda Tadeusz, Bartłomiej, Daniel, Jeremiasz, Salomon, Dawid, Noe.


W górnych partiach sklepienia widnieje osiem postaci grających aniołów z rozwiniętymi dekoracyjnymi wstęgami.

Pozostałe wysklepki, na których nie ma aniołów pokrywa pięć medalionów wyznaczonych podwójną czerwoną linią z symbolami eucharystycznymi:  baranek, kosz z chlebem, kosz z rybami, kosz winnych latorośli oraz kamienne tablice z dekalogiem.

Polichromie w 2015 roku zostały odrestaurowane.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl