Kruchta

Znajduje się po stronie południowej. Została wzniesiona w latach 1908-1909. W przedłużeniu kruchty znajduje się prostokątny podcień wsparty na kamiennej kolumnie. Przez kruchtę prowadzi jedno z wejść do kościoła. Z kruchty do nawy bocznej prowadzą drzwi dębowe. Na ścianach kruchty umieszczone są  cztery epitafia mieszkańców Radomia. W kruchcie znajdują się dwa okna.

* Epitafium Karola Burgharda z 1887 roku - prostokątne, obwiedzione rytą linią, naroża wypełnione ornamentem z cęgowatych, przecinających się linii. W polu płyty inskrypcja:

Ś.p.
KAROL BURGHARD
zmarły w 71 roku życia
d. 12 Lutego 1887 r.
prosi o westchnienie

* Epitafium Krystyny Dąbrowskiej z 1858 roku - prostokątne, obwiedzione profilowanymi ramami. W polu płyty inskrypcja:

za Duszę ś.p.
Krystyny z Kudlickich
DĄBROWSKIEJ
zmarłej w Radomiu d. 15 Lutego 1858 roku
w wieku lat 37
pozostały mąż z dziewięciorgiem dzieci
proszą o westchnienie

Epitafium Bonawentury Burghardt z 1842 roku - prostokątne, okolone dwoma rytymi liniami, w narożach palmetki. W polu płyty inskrypcja:

Ś.p.
Bonawentura Burghardt
w 65 roku życia dnia 10 lipca
1842
zmarłemu stroskana żona wraz z
dziećmi pomnik ten położyła
prosi o westchnienie za Jego
dusze

* Epitafium Michała Dunina z 1836 roku - prostokątne, w narożach palmetki. W polu płyty inskrypcja:

D. O. M.
Czuła siostra po zgodnie Dunina Michała
Dla pamięci i wspomnienia
Wzniosła ten pomnik będąc w żalu cała
Prosi za nim z westchnienia -
Niechaj Najwyższy Pan Świata całego
Da mu czuć rozkosz zbawienia wiecznego
Żył lat 50.
umarł d: 8 Listopada
roku 1836
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl