Organiści i dyrygenci

Radomska Fara przez wieki należała do miejsc, które odznaczały się pięknem liturgii oraz dbałością o muzykę liturgiczną. Głównymi organizatorami życia muzycznego w parafii najczęściej są organiści.

Od sierpnia 2019 roku organistą w kościele farnym jest Pan Robert Pluta.


Nasza parafia może poszczycić się wieloma znakomitymi muzykami kościelnymi, którzy poza grą na organach zajmowali się prowadzeniem chórów, zespołów śpiewaczych i schol, a także prowadzili działalność muzyczno-artystyczną wychodzącą poza ramy liturgii. Byli to m.in.:

- Dorota Kaszuba (2008 - 2019)

- Małgorzata Kiljanek (2006 - 2008)

- Paweł Wydrych (2001 - 2006)

- Wojciech Kowalczyk (1996 - 2001)

- Teresa Krasowska (1995)

- Piotr Wojciechowski (1995 - 1996)

- Waldemar Kaszuba (1993)

- s. Danuta Krzysztofik (1977 - 1993)

- Mieczysław Wiktor Bargiełowski (1953 - 1985)

- Zdzisław Feliks Działak (1949 - 1977)

- Józef Prajsnar (Prajsner) (1947 - 1953)

- Stanisław Dalewski (1943 - 1946)

- Anatoliusz Więckowski (1940)


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl