Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła przy Farze

Od blisko 80 lat na terenie parafii pracują Siostry Michalitki. W 1984 roku Siostry powołały do życia Katolicką Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą "Oratorium", która działa do dziś. Placówka jest kontynuacją dzieła wychowawczego Bł. Ks. Bronisława Markiewicza i powstała z potrzeby pomocy dzieciom i młodzieży głównie z terenu parafii.

W 2016 roku Siostry świętowały jubileusz 75-lecia posługi przy Farze. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 12 czerwca. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. Bp Henryk Tomasik.

Obecnie w Domu zakonnym przy ul. Wernera 7A przebywa 7 sióstr: s. Estera Stadnicka (Przełożona), s. Zenobia Musiał (katechetka), s. Gracjana Derlatka (zakrystianka), s. Urbana Kupisz, s. Ireneusza Tomaszewska, s. Anna Greszta, s. Celina Romanowska. Dwie z nich: s. Urbana i s. Zebnobia pochodzą z naszej parafii.

Przełożone domu zakonnego w Radomiu ul. Rwańska/ul. Wernera:

s. Gabriela Sporniak (1941-1949), s. Łucja Przybyło (1949-1955), s. Germana Mętel (1955-1961), s. Filomena Bartosz (1961-1970), s. Aniela Ostrowska (1970-1980), s. Imelda Mucha (1980-1982), s. Rafaela Glińska (1982-1991), s. Joela Głogowska (1991-1994), s. Witosława Skrzek (1994-2000), s. Teona Milczarczyk  (2000-2003), s. Juliusza Krajewska (2003-2006), s. Julia Szteliga (2006-2013), s. Sylwia Kaźmierczak (2013-2019), s. Estera Stadnicka (od 2019).

Z kart historii...

Siostry Michalitki zostały zaproszone do Radomia przez ówczesnego proboszcza Fary, ks. Wacława Kosińskiego. Dnia 29 sierpnia 1941 roku na polecenie zarządu Zgromadzenia, przybyła do Radomia s. Germana Mentel - jako kucharka, a dnia 15 września 1941 roku - s. Gabriela Sporniak, przełożona. Wkrótce zjechała delegacja z ramienia Matki Generalnej i zbadała warunki placówki. Ponieważ potwierdzono jej objęcie, przybyły jeszcze dwie siostry: s. Jolanta Bociańska i s. Hieronima Banaś.


Siostry zakonne pochodzące z parafii pw. św. Jana Chrzciciela

- s. Urbana (Danuta) Kupisz (CSSMA), obecnie Radom, ul. Wernera
- s. Tomisława (Jadwiga) Furman (CSSMA), obecnie Dom Generalny Miejsce Piastowe
- s. Cyryla (Danuta) Kramek (CSSMA), obecnie Pawlikowice
- s. Zenobia (Teresa) Musiał (CSSMA), obecnie Radom, ul. Wernera
- s. Sylwia (Wiesława) Kaźmierczak (CSSMA), obecnie Radom, ul. Wernera
- s. Monika Obłękowska (CSSMA), obecnie Dom Generalny Miejsce Piastowe

- s. Marta Chorąży (CFSF), obecnie Częstochowa
- s. Filipa (Marta) Łyżwa (OSBM), obecnie Zielona Góra
- s. Ewelina (Maria) Ulaska (CFSF), obecnie Dom Generalny Sandomierz


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl