Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła przy Farze

Od ponad 75 lat na terenie naszej parafii pracują Siostry Michalitki. W 1984 roku Siostry powołały do życia Katolicką Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą "Oratorium", która działa do dziś. Placówka jest kontynuacją dzieła wychowawczego Bł. Ks. Bronisława Markiewicza i powstała z potrzeby pomocy dzieciom i młodzieży głównie z terenu parafii.

W 2016 roku Siostry świętowały jubileusz 75-lecia posługi przy naszej Farze. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 12 czerwca. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. Bp Henryk Tomasik.

Obecnie w Domu zakonnym przy ul. Wernera 7A przebywa 6 sióstr: s. Sylwia Kaźmierczak (Przełożona), s. Zenobia Musiał (katechetka), s. Gracjana Derlatka (zakrystianka), s. Urbana Kupisz, s. Ireneusza Tomaszewska, s. Agnieszka Szeląg. Trzy z nich: s. Urbana, s. Zebnobia i s. Syliwa pochodzą z naszej parafii.

Przełożone domu zakonnego w Radomiu ul. Rwańska/ul. Wernera:

s. Gabriela Sporniak 1941-1949
s. Łucja Przybyło 1949-1955
s. Germana Mętel 1955-1961
s. Filomena Bartosz 1961-1970
s. Aniela Ostrowska 1970-1980
s. Imelda Mucha 1980-1982
s. Rafaela Glińska 1982-1991
s. Joela Głogowska 1991-1994
s. Witosława Skrzek 1994-2000
s. Teona Milczarczyk  2000-2003
s. Juliusza Krajewska 2003-2006
s. Julia Szteliga 2006-2013
s. Sylwia Kaźmierczak od 2013

Z kart historii...

Siostry Michalitki zostały zaproszone do Radomia przez ówczesnego proboszcza Fary, ks. Wacława Kosińskiego. Dnia 29 sierpnia 1941 roku na polecenie zarządu Zgromadzenia, przybyła do Radomia s. Germana Mentel - jako kucharka, a dnia 15 września 1941 roku - s. Gabriela Sporniak, przełożona. Wkrótce zjechała delegacja z ramienia Matki Generalnej i zbadała warunki placówki. Ponieważ potwierdzono jej objęcie, przybyły jeszcze dwie siostry: s. Jolanta Bociańska i s. Hieronima Banaś.

Początki na ulicy Rwańskiej były dla sióstr przez pewien czas bardzo ciężkie. Siostry nie tylko cierpiały głód i chłód, brak im było najpotrzebniejszych rzeczy, ale przede wszystkim doznawały wielu upokorzeń ze strony niechętnych osób. Stopniowo jednak zdobywały sobie  serca i uznanie wielką pokorą, poprzestawaniem na małym i pracowitością. W trudnych warunkach wojennych umiały bowiem nie tylko zabezpieczyć byt swoim podopiecznym (prowadziły kuchnię dla księży wikariuszy i prefektów), ale niosły także pomoc najbardziej potrzebującym. Wiele życzliwości i pomocy okazał wówczas siostrom administrator kościoła Św. Trójcy - ks. Piotr Gołębiowski, późniejszy biskup sandomierski.

Do roku 1945 siostry zajmowały się przede wszystkim sprzątaniem w mieszkaniach księży, prowadzeniem kuchni, ozdabianiem ołtarzy w kościele i bielizną kielichową. Na utrzymanie zarabiały szyciem i haftowaniem szat liturgicznych. Wciąż jednak przeżywały ten fakt, że nie pracują dla dzieci. Dlatego, gdy w roku 1944, w sąsiednim budynku przy ul. Grodzkiej 8, KOSp.- RGO zorganizował "Pogotowie" dla dzieci potrzebujących natychmiastowej pomocy i gdy przekształciło się ono w dom sierot z pobytem stałym, siostry zainteresowały się losem przebywających tam dzieci. Za staraniem przełożonej, s. Gabrieli Sporniak, i przy pomocy jednego z księży - Szemraja, objęły w 1945 roku Dom Dziecka "Pogotowie", przy ul. Grodzkiej 8. Dzieci przebywających w tym domu dziecka było ok. 76. Po ciężkich zmaganiach z wieloma niedostatkami siostry doprowadziły zakład do rozkwitu, za co zyskały ogólne uznanie. W 1949 roku Dom Dziecka upaństwowiono i zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach siostry zostały usunięte ze stanowisk kierowniczych, a potem wszystkie zwolniono z pracy. Dom na Rwańskiej pozostał nadal, nie zmieniając swego charakteru. Od 1952 roku siostry  zaczęły prowadzić katechizację. Przyjęły obsługę kościoła Św. Trójcy i katechizację przy tym kościele, a od roku 1955 kuchnię, pralnię i szwalnię u ojców bernardynów przy ul. Żeromskiego.

W 1984 roku na terenie parafii farnej siostry Michalitki powołały do życia Katolicką Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą "Oratorium". Placówka jest kontynuacją dzieła wychowawczego Bł. Ks. Bronisława Markiewicza i powstała z potrzeby pomocy dzieciom i młodzieży głównie z terenu parafii. W pierwszym roku istnienia "Oratorium"  mieściło się w sali oazowej powstałej z zaadoptowanej na cele spotkań młodzieżowych piwnicy zabytkowej plebanii przy kościele farnym. Znajdowały się tam dwa nieduże pomieszczenia. Pierwsze pomieszczenie było małą kaplicą - w rogu młodzież oazowa zbudowała z głazów grotę z figurą Matki Bożej. Od niej pochodzi pierwotna nazwa nowopowstałej wspólnoty - "Kapliczka" (dzieci mówiły o sobie: ja jestem z Kapliczki). W pierwszym roku istnienia spotkania odbywały się raz w tygodniu w niedzielne popołudnie. W następnym roku (na usilne prośby dzieci) "Kapilicza" przeniosła się do sali katechetycznej nr V. Tu były stoliki i można było odrabiać lekcje, a dzieci przychodziły codziennie o godz. 16:00. Od 1987 roku "Kapliczka" przyjęła nazwę "Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza".

W 1982 roku dzięki staraniom Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała, diecezji i władz miasta Radomia "Oratorium" przeniosło się do kamienicy przy ul. Rynek 9, gdzie zajmowało parter i pierwsze piętro. W tym samym roku otrzymało ono status prawny. Od 2003 roku przez dwa lata placówka mieściła się w lokalu zastępczym na trzecim piętrze przy ul. Moniuszki 5. W 2005 roku "Oratorium" przeniosło się do swojej stałej siedziby przy ul. Wernera 7A. We wrześniu 2005 roku ks. Bp Zygmunt Zimowski wydał zgodę na erygowanie kaplicy w nowym Domu przy ul. Wernera. Na patronkę Domu została obrana Matka Boża Ubogich z Banneux. Święto patronalne wspólnoty zostało ustalone na dzień 15 stycznia, gdyż 15 stycznia 1933 roku w Banneux (Belgia) po raz pierwszy Matka Boża ukazała się dwunastoletniej Marietcie Beco.

Powyższe opracowanie pochodzi ze strony Zgromadzenia - michalitki.pl

Więcej informacji na temat "Oratorium" można znaleźć tutaj.

Galerię archiwalnych zdjęć z posługi Sióstr Michalitek przy Farze można znaleźć tutaj.
______

Siostry zakonne pochodzące z parafii pw. św. Jana Chrzciciela

- s. Urbana (Danuta) Kupisz (CSSMA), obecnie Radom, ul. Wernera
- s. Tomisława (Jadwiga) Furman (CSSMA), obecnie Dom Generalny Miejsce Piastowe
- s. Cyryla (Danuta) Kramek (CSSMA), obecnie Pawlikowice
- s. Zenobia (Teresa) Musiał (CSSMA), obecnie Radom, ul. Wernera
- s. Sylwia (Wiesława) Kaźmierczak (CSSMA), obecnie Radom, ul. Wernera
- s. Monika Obłękowska (CSSMA), obecnie Dom Generalny Miejsce Piastowe

- s. Marta Chorąży (CFSF), obecnie Częstochowa
- s. Filipa (Marta) Łyżwa (OSBM), obecnie Zielona Góra
- s. Ewelina (Maria) Ulaska (CFSF), obecnie Dom Generalny Sandomierzstatystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl