Ochrzczeni w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu

Przy XV-wiecznej chrzcielnicy w radomskiej Farze chrzest św. od 1597 roku (na podstawie zachowanych metryk) przyjęło 176 023 osoby (stan na 31 grudnia 2015 r.). Na przestrzeni wieków liczba sakramentów chrztu św. kształtowało się następująco:

XXIXXXIXXVIIIXVII
1 199107 12958 0285 9133 754

a pośród nich wielu znanych radomian, m.in.:

- bp Adam Odzimek

- bp Paweł Kubicki

- Jacek Malczewski

- Wanda Malczewska

- Tytus Chałubiński

Przy bocznym wejściu (od ul. Rwańskiej) znajduje się tablica upamiętniająca chrzest Jacka Malczewskiego. Została wmurowana w październiku 2004 roku, z okazji 150. rocznicy chrztu znakomitego malarza.


Z okazji jubileuszu 650-lecia Fary, 10 stycznia 2010 roku w Niedzielę Chrztu Pańskiego, odbyło się spotkanie modlitewne radomian ochrzczonych w naszej świątyni, w czasie którego odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. Uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich ochrzczonych w radomskiej Farze przewodniczył ks. bp Adam Odzimek, który również w naszym kościele przyjął chrzest św.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl