Płyty nagrobne

Pochodzą z dawnego przykościelnego cmentarza. Wmurowane są w zewnętrzne ściany kościoła (północną i wschodnią) oraz wieży w formie lapidarium. Wszystkie to epitafia upamiętniające dawnych mieszkańców Radomia. Litery D.O.M. są skrótem łacińskiej sentencji "Deo Optimo Maximo", czyli "Bogu Najlepszemu Największemu", zastąpionej dzisiaj przez Ś.P. W ścianie północnej jest ich cztery (jedno w ścienie wieży), w ścianie wschodniej dwa. Nasjtarsze, poświęcone Katarzynie z Nowińskich Majewskiej pochodzi z 1774 roku.

- Epitafium Katarzyny z Nowińskich Majewskiej z 1774 roku - prostokątne, obwiedzione rytą linią ściętą półkoliście w narożach. Na dole tablicy płaskorzeźbiona trupia czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami w tle. W polu tablicy inskrypcja (częściowo zatarta):

D.O.M.
TU LEŻY KATARZYNA
Z NOWIŃSKICH
MAIOWSKA
GRZESZNICA
KTÓRA PROSI
ŁASKAWEGO
CZYTELNIKA
WESTCHNIENIE
...NA BOGA
UMARŁA R.P. 1774
D. 14 PAŹDZIER.

- Epitafium Franciszki z Idzińskich Majewskiej z 1793 roku - prostokątne, zamknięte u góry łukiem nadwieszonym, okolone profilowaną spłaszczonym półwałkiem ramą. W polu tablicy u góry krzyż łaciński, u dołu trupia czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami, między nimi inskrypcja (częściowo nieczytelna):

D.O.M.
Tu leży Franciszka
z Idzińskich Majewska
obok Ludwika Maiew
skiego Rądzcy M. Rado.
Męża swego Małżonka
iako też i Katarzyny
z Nowińskich Synowa
swey Prosi Łaskawe
go Czytelnika o
westchnienie za Dusze Ich
R.P. D. 16
1793 Czerwc

- Epitafium Ludwika Majewskiego z 1792 roku - prostokątne, zamknięte u góry łukiem nadwieszonym, okolone płaską ramą. W polu tablicy u góry ryty krzyż grecki, u dołu trupia czaszka, poniżej skrzyżowane piszczele. W środku inskrypcja:

D OM.
w R 1792
Tu Leży Slachetny
Ludwik Majewski
Radny M W: Rado
Prosi za Dusze zmowić
Pozdrowienie
Lub dai Mu Panie
Wieczne Odpocznie
Ciało jego jest tu pochowa
z ziemi stworzone ziemi
odane dnia 17 Lute
go Roku wyżey

- Epitafium Helcmanów z 1901 roku - prostokątne, rozszerzające się w połowie wysokości ku górze i ku dołowi, okolone wklęsło-wypukłą profilowaną ćwierćwałkiem cienką ramą. W polu płyty inskrypcja:

IGNACY HELCMAN
OBYWATEL MIASTA RADOMIA ŻYŁ LAT 77
ZMARŁ D. 26 GRUDNIA 1861 ROKU.
BARBARA ZE SZWERÓW
HELCMANOWA
ŻYŁA LAT 56 ZMARŁA 30 SIERPNIA 1847 ROKU.
JULIAN HELCMAN
INŻYNIER.
ŻYŁ LAT 32 ZMARŁ 19
STYCZNIA 1877 ROKU.
FRANCISZEK HELCMAN
ŻYŁ LAT  86 ZMARŁ  DNIA 15 GRU. 1898
AMELJA ZE SZTARKÓW
HELCMANOWA
ŻYŁA LAT 85 ZMARŁA DNIA 5 PAŹD. 1901
PRZECHODNIU WESTCHNIJ ZA ICH DUSZE.

- Epitafium Łukasza Juliana Ziemieckiego z 1853 roku - prostokątne, obwiedzione rytą linią, w polu inskrypcja (w większości zatarta):

D.O.M.
ŁUKASZ IULIAN ZIEMIECKI
Urodził się d. 18 Października
1829 roku
zmarł d. 11 Stycznia
1853 roku.

Epitafium to wcześniej znajdowała się w kościele, po prawej stronie nawy głównej. Przeniesione na obecne miejsce zostało najprawdopodobniej w czasie restauracji kościoła w latach 1908-1909.

- Epitafium Wiktorii Lubońskiej z 1822 roku - prostokątne, okolone płaską ramą, w niej płycina z rozetkami w narożach i przedstawieniem na dole trupiej czaszki na tle skrzyżowanych piszczeli. W polu płyciny inskrypcja:

D.O.M.
Wiktoryi Lubońskiej
zmarłej w wieku 34. w Mieście Warsz
wie Dnia 6. Września 1822 roku.
Przywiązany Brat Jan Luboński
Obywatel Miasta Radomia ten Po
mnik położył Prosząc o westchnienie
do Boga za Duszę Jey.

Epitafium to wcześniej znajdowała się w kościele, po prawej stronie nawy głównej. Przeniesione na obecne miejsce zostało najprawdopodobniej w czasie restauracji kościoła w latach 1908-1909.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl