Ks. Mirosław Nowak

Ur. 4 października 1966 roku. Pochodzi z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1993 roku w Radomiu z rąk ks. Bp Edwarda Materskiego.

W latach 1993-2000 pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach, w latach 2000-2012 w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu.

W okresie od 25 września 2010 do 1 września 2012 roku był duszpasterzem akademickim

Od 1 września 2012 roku pełni funkcję proboszcza radomskiej Fary.

W 2013 roku staraniem ks. Nowaka do kościoła sprowadzono relikwie św. Kazimierza Królewicza. Są one darem arcybiskupa wileńskiego, Gintarasa Linasa Grušasa.

Od samego początku objęcia parafii przeprowadził szereg prac remontowo-restauratorskich kościoła, m.in.: restauracja polichromii w prezbiterium i nawie głównej, restauracja kamiennego portalu w głównych drzwiach wraz z montażem kraty, remont i wymiana ławek, wymiana oświetlenia, osuszenie ścian kościoła, remont korytarza i klatki schodowej na wikariacie wraz z zamontowaniem ogrzewania, wymiana okien i dociepleniem stropów, wymiana pokrycia dachowego naw i docieplenie stropów, wykonanie ogrodzenia od strony ul. Grodzkiej, odnowienie zabytkowego obrazu "Ukrzyżowanie".

W 2015 roku staraniem ks. Mirosława Nowaka malowidła autorstwa prof. Wacława Taranczewskiego znajdujące się w kościele, ze względu na wartości historyczne, religijne i patriotyczne, jakie reprezentują, zostały wpisane do rejestru zabytków.

W 2018 roku ks. Mirosław Nowak obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Dziękczynna Eucharystia została doprawiona 10 czerwca.


Obrazek prymicyjny ks. Mirosława Nowakastatystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl