Nawa boczna

Znajduje się po stronie południowej. Została wzniesiona w latach 1908-1909 w wyniku przebudowy kaplic i wówczas zyskała sklepienie kryształowe (takie samo jak w kaplicy Matki Bożej, pod chórem i w zakrystii). Przedłużenie nawy stanowi późnorenesansowa kaplica Kochanowskich.

Na ścianie południowej znajdują się cztery epitafia, proboszczów Fary i dobrodziejów kościoła. Na obu ścianach (północnej i południowej) umieszczona jest większość stacji drogi krzyżowej, a także ustawione pięć dębowych konfesjonałów. Na ścianie zachodniej ustawiona jest dębowa szafa do przechowywania figur i feretronów oraz dwie ławki.

Z placu przykościelnego do nawy bocznej prowadzą przez drzwi dębowe dwa wejścia (jedno przez kruchtę). To bliżej strony zachodniej przez dziesiątki lat było zamknięte, ale kilka lat temu zostało uruchomione. W nawie znajdują się cztery okna.

* Epiafium ks. inf. Stanisława Sikorskiego z 1998 roku - granitowa płyta z popiersiem ks. Infułata oraz inskrypcją. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odbyło się 12 grudnia 1998 roku, w piątą rocznicę śmierci duchownego.

KSIĄDZ INFUŁAT PŁK. MGR
STANISŁAW SIKORSKI PS. "JĘK"
UR. 23 IV 1910 r. W KAZIMIERZY WIELKIEJ
ZM. 12 XII 1993 r. W RADOMIU
W 59 ROKU KAPŁAŃSTWA
CZŁONEK KAPITUŁY, DZIEKAN RADOMIA
BUDOWNICZY KOŚCIOŁÓW
W RAJCU 1945 W GŁOWACZOWIE 1966
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. JANA 1971-1993
ODNOWICIEL ZABYTKOWEGO, Z XIII WIEKU
KOŚCIOŁA ŚW. WACŁAWA 1985
KAPELAN 77pp ARMII KRAJOWEJ
ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM
VIRTUTI MILITARI OFICERSKIM POLONIA RESTITUTA

UFUNDOWALI ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ
PARAFIANIE, RODZINA
RADOM 12 XII 1998 r.

* Epitafium ks. inf. Piotra Górskiego z 1932 roku - płyta z brązu z inskrypcją. W owalu portret duchownego otoczony wieńcem laurowym, a nad nim infuła. Tablicę zaprojektował artysta rzeźbiarz Bolesław Zwoliński. Odsłonięcie miało miejsce w czerwcu 1932 roku przed rozpoczynającym się Kongresem Eucharystycznym Diecezji Sandomierskiej.

D.O.M.
KS. PIOTR GÓRSKI
20.II.1843 - 26.VII.1930
PROTONOTARIUSZ APOSTOLSKI
PRAŁAT KAP. SAND.
DZIEKAN RADOMSKI
PROBOSZCZ PAR. ŚW. JANA

ZACNEMU KAPŁANOWI
BUDOWNICZEMU DOMÓW PAŃSKICH
DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIANIE

* Epitafium Franciszka Chludzińskiego z 1887 roku - prostokątne, z kwadratowymi uszakami w narożach, od dołu zamknięte dwoma spływami wolutowymi, od góry trójkątne, w zwięczeniu krzyż grecki. Okolone rytą linią, w uszakach dekoracje roślinne, u góry płyty fotografia na porcelanie zmarłego, poniżej inskrypcja:

FRANCISZKOWIE KSAWEREMU
CHLUDZIŃSKIEMU
B. OFICEROWI B. WOJSK POLSKICH
OSTATNIEMU B. SĘDZIEMU B. TRYBUNAŁU W RADOMIU
ZMARŁEMU D. 16 STYCZNIA 1877 R.
W 63 ROKU ŻYCIA.

ŻONA I DZIECI.
PROSZĄ O MODLITWĘ

* Epitafium ks. kan. Michała Kobierskiego z 1876 roku - architektoniczne, jednoosiowe, jednokondygnacyjne. Od dołu i góry ujęte gzymsem i rzędem wolich oczek, po bokach lekko wysuniętymi lizenami z profilowanymi płycinami. Pod gzymsem dolnym dwie wolty połączone opaską, gzyms górny zwieńczony dwiema wolutami, między którymi medalion z popiersiem zmarłego. W polach płycin odwrócone płonące pochodnie. Na płycie inskrypcja. Epitafium przed przebudową kościoła znajdowało się w kaplicy Matki Bożej.

D.O.M.
Ś.P. KSIĘDZU
MICHAŁOWI KOBIERSKIEMU
KANONIKOWI KATEDRY SANDOMIERSKIEJ
PROBOSZCZOWI PARAFII RADOM
W 72 ROKU ŻYCIA
ZMARŁEGO D. 24 LUTEGO 1876 R.
WZIĘCZNI BRACIA I SIOSTRY RÓŻAŃCWA ŚW.
POMNIK TEN KŁADĄ JAKO SWEMU PROMOTOROWI
PROSZĄC CZYTELNIKA O WESTCHNIENIE
DO BOGA ZA DUSZĘ JEGO
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl