Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę

Grupa nr 1

Piesza Pielgrzymka Radomska na Jasną Górą ma piękną i bogatą historię, w którą wpisuje się grupa nr 1. "Jedynka" niezmiennie i nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat 6 sierpnia wyrusza z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu do Jasnogórskiego sanktuarium.

Genezy grupy można by dopatrywać się w początkach pieszego pielgrzymowania z Radomia. Pierwsze zachowane wzmianki podają, że 6 sierpnia 1962 roku po porannej Mszy św. z parafii farnej wyszła grupa pielgrzymów pod przewodnictwem Pani Wandy Ryszewskiej. Zebrała ona grupę kilkudziesięciu osób, które wyruszyły w kierunku Studzianny, by w czwartym dniu drogi połączyć się z Warszawską Pieszą Pielgrzymką.

W latach 70-tych historia Pielgrzymki Radomskiej tworzyła się u boku najbardziej znanej i jednej z najstarszych pielgrzymek - Pielgrzymki Warszawskiej. Wówczas nastąpił w Polsce gwałtowny rozwój pieszego pielgrzymowania, dlatego Ojcowie Paulini Pielgrzymki Warszawskiej stworzyli piętnastą grupę młodzieżową, w skład której wchodziło kilkanaście grup oznaczonych różnymi kolorami. Grupa radomska otrzymała kolor fioletowy, który to kolor towarzyszył późniejszej grupie nr 1 przez wiele lat.

W 1978 roku z Radomia wyszły dwie grupy. Z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem wikariusza ks. Zdzisława Domagały wyruszyła grupa fioletowa tzw. "grupa farna". Rok później grupa ta została przekształcona na pierwszą grupę Pielgrzymki Radomskiej. Właśnie w 1979 roku, choć jeszcze w ramach 268. Pieszej Pielgrzymka Warszawskiej na szlak wyruszyła I Pielgrzymka Radomska. Pątnicy podążali swoją, nową wytyczną trasą, która aż po dzień dzisiejszy praktycznie nie uległa zmianie.

6.08.1981 - Grupa 1 w dniu wyjścia przy stacji krwiodawstwa na ówczesnej ul. Dzierżyńskiego. Na czele grupy idą kierownik pielgrzymki ks. Zdzisław Domagała oraz bp Edward Materski i proboszcz Fary ks. Stanisław Sikorski, którzy odprowadzają pątników.

W 1981 roku na trasę wyruszyła III Pielgrzymka Radomska i można powiedzieć, że była to tak naprawdę dopiero samodzielna pielgrzymka, bo nie łączyła się ona, jak miało to miejsce w latach ubiegłych z Pielgrzymką Warszawską. Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki została odprawiona 6 sierpnia w Farze przez ks. bp Edwarda Materskiego. Pielgrzymi wyruszyli do Jasnogórskiego sanktuarium pod hasłem "Narodowy rachunek sumienia - Na wielki jubileusz pragniemy stanąć pojednani z Bogiem i braćmi". W grupie nr 1 na Jasną Górę dotarło ok. 600 osób, a przewodnikiem grupy był ks. Bogdan Szczepanik.

Z racji, że grupa nr 1 w latach 80-tych była jedną z najliczniejszych w całej pielgrzymce (ok. 700 pątników), konieczny był podział na dwie grupy (Grupa 1A - Fara, Grupa 1B - Skaryszew). Po kilku latach (początek lat 90-tych), gdy liczba pątników ustabilizowała się, grupy połączono.

13.08.1992 - Grupa 1A wchodzi przed Jasnogórski szczyt. Na przodzie grupy księża biskupi diecezji radomskiej; Stefan Siczek, Edward Materski, Adam Odzimek oraz przewodnik grupy ks. Janusz Stanek (z prawej) i ks. Edward Poniewierski (z lewej).

Mimo że przez wiele lat zmieniali się księża przewodnicy, służby porządkowe, muzyczne, sanitarne czy bagażowe, to jedno pozostało niezmienne, jeśli chodzi o "jedynkę". Najstarsza i otwierająca Pielgrzymkę Radomską, która rok rocznie 13 sierpnia dociera do tronu Jasnogórskiej Pani, jest jedną z najliczniejszych grup w całej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej.

Każdego roku w ostatnim pielgrzymim etapie, który wiedzie z Przeprośnej Górki bezpośrednio przed Jasnogórski szczyt, pielgrzymom towarzyszy wielu gości i sympatyków, którzy razem z najstarszą grupą wchodzą i oddają pokłon Pani Jasnogórskiej.

W 2021 roku w 43. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej na Jasną Górę w Grupie nr 1 pielgrzymowało 60 osób. Hasło pielgrzymki "Maryja Nadzieją Rodzin". Przewodnikiem grupy był ks. Damian Sadza.

13.08.2021 - Grupa nr 1 w trakcie powitania przed Jasnogórskim Szczytem.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl