Restauracja kościoła

Fara, która jest jednym z najcenniejszych zabytków Radomia od kilku lat jest restaurowana.

Wiele już udało się zrobić, ale wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, by przywrócić blask Matce radomskich kościołów.

- Renowacja empory chórowej - marzec 2018

Od początku marca br. trwają prace konserwatorsko-restauratorskie przy emporze chórowej.

- Renowacja obrazu "Ukrzyżowanie" - 2017-2018

Pochodzący z ok. 1600 roku obraz "Ukrzyżowanie" wraz ze złoconą ramą był w bardzo złym stanie zarówno technicznym jak, i estetycznym. Jeden z najcenniejszych zabytków, jaki znajduje się w kościele został odnowiony.

- Wymiana pokrycia dachowego naw bocznych i zakrystii - 2017

- Renowacja polichromi nawy głównej - 2016-2017

- Renowacja ogrodzenia od ul. Rwańskiej - 2016

- Wykonanie ogrzewania gazowego w zakrystii - 2016


- Renowacja portalu głównych drzwi i montaż kraty - 2015

- Renowacja sklepienia prezbiterium - 2015

- Renowacja dębowych ławek - 2015-2017

- Wykonanie nowego ogrodzenia od ul. Grodzkiej - 2014-2017

- Odkurzanie kościoła - 2014

- Restauracja i uszczelnienie witraży - 2014

- Remont organów - 2012

- Wykonanie iluminacji świetlej kościoła - 2010

- Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej - 2009

- Renowacja elewacji kościoła - 2008-2009

- Renowacja kamiennych rzeźb na placu przykościelnym - 2007

- Wykonanie nowego systemu ogrzewania kościoła - 2002-2003

- Renowacja kaplicy Kochanowskich 2001-2005statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl