Restauracja kościoła

Fara to jeden z najcenniejszych zabytków Radomia. Od kilku lat trwa renowacja kościoła i jego otoczenia. Wiele już udało się zrobić, ale wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, by przywrócić blask Matce radomskich kościołów.

Obecnie dobiegają końca prace mające na celu zabezpieczanie kościoła przed wilgocią, tzw. iniekcja.

W listopadzie zakończył się kolejny etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromiach w IV przęśle nawy głównej.

- Prace odkrywkowo-archeologiczne w budynkach parafialnych  - czerwiec-sierpień 2018

- Renowacja posadzki w kościele - maj-czerwiec 2018

- Renowacja empory chórowej - marzec 2018

- Renowacja obrazu "Ukrzyżowanie" - 2017-2018

- Wymiana pokrycia dachowego naw bocznych i zakrystii - 2017

- Renowacja polichromii nawy głównej - 2016-2017

- Renowacja ogrodzenia od ul. Rwańskiej - 2016

- Wykonanie ogrzewania gazowego w zakrystii - 2016

- Renowacja portalu głównych drzwi i montaż kraty - 2015

- Renowacja sklepienia prezbiterium - 2015

- Renowacja dębowych ławek - 2015-2017

- Wykonanie nowego ogrodzenia od ul. Grodzkiej - 2014-2017

- Odkurzanie kościoła - 2014

- Restauracja i uszczelnienie witraży - 2014

- Remont organów - 2012

- Wykonanie iluminacji świetlej kościoła - 2010

- Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej - 2009

- Renowacja elewacji kościoła - 2008-2009

- Renowacja kamiennych rzeźb na placu przykościelnym - 2007

- Wykonanie nowego systemu ogrzewania kościoła - 2002-2003

- Renowacja kaplicy Kochanowskich 2001-2005


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl