Restauracja kościoła

Fara to jeden z najcenniejszych zabytków Radomia. Od kilkunastu lat trwa renowacja kościoła i jego otoczenia. Wiele już udało się zrobić, ale wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, by przywrócić blask Matce radomskich kościołów.

W ostatnim czasie została ułożona nowa nawierzchnia na placu kościelnym. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków od strony południowej został zaznaczony przebieg muru z "furtą" oddzielającego założenie zamkowe od placu farnego, a od strony zachodniej wyeksponowany bruk nowożytny z XVIII-XIX w. łączący ulice Grodzą i Rwańską.

Prace restauratorskie kościoła i jej otoczenia można wesprzeć ofiarami na konto parafii: PKO BP SA - 77 1020 4317 0000 5902 0101 0743 lub konto działającej przy parafii Fundacji św. Michała: PKO BP SA - 04 1020 4317 0000 5502 0528 2290.
Serdeczne Bóg zapłać!

***
Wykaz większości prac wykonanych w ostatnich latach:

Renowacja środkowej części nastawy ołtarzowej w Kaplicy Kochanowskich - 2023
- Oczyszczenie kamiennych figur na placu kościelnym - 2023

- Nowa nawierzchnia placu kościelnego - 2022-2023

- Renowacja piaskowca okalającego kościół - 2022
- Renowacja górnej kondygnacji nastawy ołtarzowej w Kaplicy Kochanowskich - 2022

- Renowacja ścian Kaplicy Kochanowskich - 2021

- Renowacja sklepienia Kaplicy Kochanowskich - 2020
- Modernizacja iluminacji - 2020
- Malowanie nawy bocznej - 2020
- Renowacja portalu wejściowego od ul. Grodzkiej - 2020
- Badania archeologiczne na placu przykościelnym - 2020
- Izolacja pionowa kościoła, kanalizacja, drenaż - wrzesień 2019 -  czerwiec 2020

- Montaż metalowych przęseł na ogrodzeniu od ul. Grodzkiej - 2019
- Restauracja i malowanie podchórza - 2019
- Renowacja polichromii w kaplicy Różańcowej i nawie głównej - lipiec-wrzesień 2019
- Izolacja pionowa budynku kancelarii - 2019
- Renowacja dębowej boazerii i kolejnych ławek - 2019
- Wymiana marmurowych progów w wejściach do kościoła - 2019
- Renowacja obrazu św. Józefa - 2019
- Izolacja pozioma kościoła, tzw. iniekcja - sierpień 2018 - kwiecień 2019

- Montaż bramy wjazdowej w nowym ogrodzeniu od ul. Grodzkiej - 2018
- Prace odkrywkowo-archeologiczne w budynkach parafialnych  - czerwiec-sierpień 2018
- Renowacja posadzki w kościele - maj-czerwiec 2018
- Renowacja empory chórowej - 2017-2018
- Renowacja obrazu "Ukrzyżowanie" - 2017-2018

- Wymiana pokrycia dachowego naw bocznych i zakrystii - 2017

- Renowacja polichromii w nawie głównej - 2016-2018
- Renowacja ogrodzenia od ul. Rwańskiej - 2016
- Wykonanie ogrzewania gazowego w zakrystii - 2016

- Renowacja portalu głównych drzwi i montaż kraty - 2015
- Renowacja sklepienia prezbiterium - 2015
- Renowacja dębowych ławek - 2015-2017

- Wykonanie nowego ogrodzenia od ul. Grodzkiej - 2014-2017
- Odkurzanie kościoła - 2014
- Restauracja i uszczelnienie witraży - 2014

- Remont organów - 2012

- Wykonanie iluminacji świetlej kościoła - 2010

- Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej - 2009
- Renowacja elewacji kościoła - 2008-2009

- Renowacja kamiennych rzeźb na placu przykościelnym - 2007

- Wykonanie nowego systemu ogrzewania kościoła - 2002-2003

- Renowacja kaplicy Kochanowskich - 2001-2005
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl