Restauracja kościoła

Fara, która jest jednym z najcenniejszych zabytków Radomia od kilku lat jest restaurowana.

Wiele już udało się zrobić, ale wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, by przywrócić blask Matce radomskich kościołów.

- Renowacja empory chórowej - marzec 2018

Od początku marca br. trwają prace konserwatorsko-restauratorskie przy emporze chórowej.

- Renowacja obrazu "Ukrzyżowanie" - 2017

Pochodzący z ok. 1600 roku obraz "Ukrzyżowanie" został odrestaurowany, ale pozostaje obecnie w pracowni konserwatorów, gdzie prowadzone są prace przy drewnianej ramie.

- Wymiana pokrycia dachowego naw bocznych i zakrystii - 2017

...statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl