Restauracja kościoła

Fara to jeden z najcenniejszych zabytków Radomia. Od kilku lat trwa renowacja kościoła i jego otoczenia. Wiele już udało się zrobić, ale wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, by przywrócić blask Matce radomskich kościołów.

Obecnie trwa kolejny, V etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromiachw nawie główej i kaplicy Różńacowej.

- Renowacja dębowej boazerii - 2019

- Izolacja pozioma kościoła, tzw. iniekcja - sierpień 2018 - kwiecień 2019

- Montaż brawy wjazdowej w nowym ogrodzeniu od ul. Grodzkiej -

- Prace odkrywkowo-archeologiczne w budynkach parafialnych  - czerwiec-sierpień 2018

- Renowacja posadzki w kościele - maj-czerwiec 2018

- Renowacja empory chórowej - marzec 2018

- Renowacja obrazu "Ukrzyżowanie" - 2017-2018

- Wymiana pokrycia dachowego naw bocznych i zakrystii - 2017

- Renowacja polichromii nawy głównej - 2016-2018

- Renowacja ogrodzenia od ul. Rwańskiej - 2016

- Wykonanie ogrzewania gazowego w zakrystii - 2016

- Renowacja portalu głównych drzwi i montaż kraty - 2015

- Renowacja sklepienia prezbiterium - 2015

- Renowacja dębowych ławek - 2015-2017

- Wykonanie nowego ogrodzenia od ul. Grodzkiej - 2014-2017

- Odkurzanie kościoła - 2014

- Restauracja i uszczelnienie witraży - 2014

- Remont organów - 2012

- Wykonanie iluminacji świetlej kościoła - 2010

- Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej - 2009

- Renowacja elewacji kościoła - 2008-2009

- Renowacja kamiennych rzeźb na placu przykościelnym - 2007

- Wykonanie nowego systemu ogrzewania kościoła - 2002-2003

- Renowacja kaplicy Kochanowskich 2001-2005


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl