Ks. kan. Maciej Pachnik - ur. 17.02.1943, zm. 14.03.2004

Urodził się 17 lutego 1943 roku w Wąchocku. Po skończeniu szkoły średniej w Starachowicach wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święceń kapłańskich udzielił mu 4 czerwca 1967 roku biskup Walenty Wójcik. Jako duszpasterz (wikariusz) pracował początkowo w Skrzynnie, Klwowie i Skarżysku-Kamiennej, studiował na KUL, przez wiele lat przygotowywał rozprawę doktorską, zmagał się również z groźną gruźlicą. Do Radomia przybył jesienią 1974 roku na wikariat do parafii św. Rodziny i zamieszkał przy ul. Kelles-Krauza. Następnie został przeniesiony do parafii pw. św. Teresy na Borkach.

W 1977 roku ksiądz Pachnik opuścił na jakiś czas Radom w związku z powierzeniem mu obowiązków wikariusza parafii pw św. Trójcy w Starachowicach, a następnie parafii pw. św. Mikołaja w Końskich. Do Radomia przybył ponownie w 1980 roku po otrzymaniu przeniesienia do parafii pw. Opieki Najświętszej Marii Panny (katedralnej). Zaangażował się wówczas w nauczanie społeczne Kościoła, został duszpasterzem prawników oraz nawiązał kontakty z KOR-em i współpracę z księdzem Janem Zieją, stąd był potem inwigilowany przez SB aż do 1989 roku. W tym samym czasie, z polecenia biskupa Edwarda Materskiego, rozpoczął prace nad stworzeniem nowej parafii na radomskich Plantach. Po uzyskaniu przez Kościół starej kaflarni, zdołał ją przekształcić w kaplicę, a parafianie dobudowali mu do niej mieszkanie.

Ksiądz Pachnik był również sędzią w radomskim sądzie kościelnym, członkiem Rady Kapłańskiej i Konsultorów oraz kanonikiem gremialnym kapituły kolegiackiej św. Mikołaja w Końskich (potem także kanonikiem honorowym kapituły katedralnej). Wspierał biskupa Edwarda Materskiego w pracach związanych z tworzeniem radomskiej kurii diecezjalnej i został jej pierwszym kanclerzem (pełnił ten urząd w latach 1992-1999). Został także asystentem kościelnym przy "Civitas Christiana" w diecezji radomskiej.

Nominację na probostwo parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu ksiądz Maciej Pachnik otrzymał 23 czerwca 1995 roku. Starał się o środki na remont świątyni, powołał do istnienia "Iustitia et Pax", był także jednym z organizatorów Konwentu Świętego Kazimierza w Radomiu. Latem 2001 roku złożył jednak rezygnację z probostwa parafii fajnej i objął obowiązki wicedyrektora diecezjalnego wydawnictwa AVE, doprowadzając do uruchomienia tygodnika pod takim samym tytułem. To w jego mieszkaniu, znajdującym się przy radomskiej katedrze, mieściła się pierwsza redakcja owego czasopisma, tam też omawiano wszelkie sprawy wydawnicze.

W ostatnich latach życia ksiądz Pachnik walczył z ciężką chorobą, zmarł 14 marca 2004 w wieku 61 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły 16 marca się w kościele Opieki Najświętszej Marii Panny pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Zygmunta Zimowskiego, a pogrzeb z udziałem biskupa Edwarda Materskiego na cmentarzu w Wąchocku.


Artykuł o ks. Macieju Pachniku z Tygodnika AVE - Pisma Diecezji Radomskiej
______

Autor: Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu, pod redakcją D. Kupisz, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl