Malatura

Nie tylko sklepienie, ale również ściany nawy głównej zdobi bogata malatura prof. Taranczewskiego.

Na łuku tęczowym widnieje polichromie o tematyce Pasyjnej. W części środkowej scena Ukrzyżowania, poniżej anioły z atrybutami Męki Pańskiej. Poniżej aniołów, po lewo scena zdrady Judasza, po prawo Zmartwychwstania Chrystusa.


Górne części ściany północnej i południowej zdobi malatura przedstawiająca poczet królów i książąt polskich oraz zasłużonych Polaków, świętych i błogosławionych. Na ścianach każdego z przęseł widnieje po pięć postaci, poza północną ścianą czwartego przęsła, gdzie znalazły się tylko dwie postacie. Nawę główną zdobi w sumie 37 sylwetek (17 ściana północna, 20 ściana południowa). Postacie zostały ujęte w prostokątne czerwone ramki z białym tłem, oddzielającym się od piaskowego koloru ścian. Wszystkie sylwetki namalowano w pozie stojącej z odpowiednimi atrybutami. Każda z postaci jest opisana imieniem stylizowaną czcionką w czarnym kolorze, z inicjałami podkreślonymi czerwienią.

Ściana północna od strony łuku tęczowego: Dąbrówka żona Mieszka, Mieczysław I zwany Mieszko, Bolesław Chrobry, Święty Wojciech Biskup, Błog. Andrzej Żórawek, Zbigniew Oleśnicki, Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Święty Kazimierz, Jan Długosz, Jan Zamoyski. Stefan Batory, Hetman Stanisław Żółkiewski, Jan III Sobieski, Stefan Czarnecki, Błogosławiony Maksymilian Kolbe, Brat Albert Chmielowski.

Ściana południowa od strony łuku tęczowego: Błogosławiona Salomea, Błogosławiony Czesław, Święty Stanisław Biskup, Święty Jacek, Błogosławiona Kinga, Święta Jadwiga Śl., Henryk Pobożny, Kazimierz Wielki. Błog. Wincenty Kadłubek, Błogosławiony Sadok, Święty Jan Kanty, Święty Stanisław Kostka, Św. Józafat Kuncewicz, Błogosławiony Jan Sankander, Św. Andrzej Bobola, Błogosławiony Szymon z Lipnicy, Błogosławiony Jan z Dukli, Błogosławiony Władysław z Gielniowa, Ksiądz Piotr Skarga, Ks. Agustyn Kordecki.

Poniżej cyklu wielkich Polaków oraz świętych i błogosławionych znajduje się 12 herbów dawnych ziem Rzeczypospolitej. Umieszczone są w tarczach sercowych i opatrzono białymi szarfami z opisem.

Ściana północna od strony łuku tęczowego: Poznańskie, Pomorskie, Płockie, Wileńskie, Podlaskie, Wołyńskie.

Ściana południowa od strony łuku tęczowego: Krakowskie, Sandomierskie, Chełmińskie, Brz-Kujawskie, Lubelskie, Ruskie.

Na ścianie chóru znajdują się natomiast pieczęcie Radomia i Sandomierza.

Na ścianie północnej w trzecim przęśle, w zamkniętej ostrym łukiem wnęce poniżej wizerunków zasłużonych Polaków, znajduje się duże malowidło przedstawiające scenę Wniebowzięcia i Koronacji Najświętszej Marii Panny.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl