Kapelani Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Na terenie parafii mieszkają kapelani RSzS przy ul. Tochtermana 1.

Kontakt - 602 307 457

- ks. kan. Mirosław Bandos

Urodzony 28 czerwca 1962 roku.

Pochodzi z parafii pw. Przemienia Pańskiego w Wielkiej-Woli Paradyż.

Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1987 roku.

Jako wikariusz w latach 1987-1991 pracował w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Stromcu, w latach 1991-1995 w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, w latach 1995-1997 w parafii pw. Świętej Trójcy w Lipsku.

Od 1997 roku pełni funkcję kapelana szpitala.


- ks. Przemysław Wójcik

Urodzony 27 kwietnia 1978 roku.

Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku.

Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 2004 roku w Radomiu z rąk ks. Bp Zygmunta Zimowskiego.

W latach 2004-2006 pracował w parafii pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą, w latach 2006-2010 w parafii pw. św. Brata Alberta w Starachowicach, w latach 2010-2015 w parafii pw. św. Bartłomieja w Opocznie, w latach 2017-2018 w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu.

Od 1 lipca 2018 roku pełni funkcję kapelana szpitala.
_____

W poprzednich latach kapelanami szpitala byli m.in.: ks. Grzegorz Wójcik (jr.) (2010-2018), ks. Grzegorz Stępień (1995-2010), ks. Stanisław Sławiński (1991-1997), ks. Roman Panek (1995), ks. Henryk Paciura (1975-1990), ks. Andrzej Miller (1973-1975).
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl