Litania do św. Kazimierza

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo - módl się za nami.
Święty Kazimierzu, naśladowco Chrystusa,
Święty Kazimierzu, zwycięzco nieprzyjaciół zbawienia,
Święty Kazimierzu, wzorze królów i władców,
Święty Kazimierzu, chlubo narodu polskiego,
Święty Kazimierzu, od dzieciństwa w doskonałości postępujący,
Święty Kazimierzu, patronie młodzieży polskiej,
Święty Kazimierzu, miłością Boga i bliźniego przepełniony,
Święty Kazimierzu, Jezusa i Maryi prawdziwy czcicielu,
Święty Kazimierzu, wzorze pokory i pokuty,
Święty Kazimierzu, z Bogiem przez modlitwę złączony,
Święty Kazimierzu, obrońco i krzewicielu wiary katolickiej,
Święty Kazimierzu, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Kazimierzu, droga perło czystości,
Święty Kazimierzu, przedziwny w mądrości,
Święty Kazimierzu, prawdziwy wzorze pokory,
Święty Kazimierzu, mężu bez skazy,
Święty Kazimierzu, rozjemco zgody i nienawiści,
Święty Kazimierzu, patronie żołnierzy polskich,
Święty Kazimierzu, pocieszycielu smutnych i strapionych,
Święty Kazimierzu, wspomożycielu ubogich,
Święty Kazimierzu, patronie we wszystkich potrzebach,
Święty Kazimierzu, któryś ku Najświętszemu Sakramentowi niezwykłą pałał miłością,
Święty Kazimierzu, uczestniku chwały niebieskiej,
Święty Kazimierzu, potężny nasz orędowniku u Boga,
Święty Kazimierzu, chwało rodu Jagiellońskiego,
Święty Kazimierzu, chlubo stołecznego Krakowa,
Święty Kazimierzu, sprawiedliwy władco i patronie Radomia,
Święty Kazimierzu, z woli Ojca Świętego patronie naszej diecezji,
Święty Kazimierzu, osłono Grodna i Wilna,
Święty Kazimierzu, opiekunie naszej Ojczyzny,
Święty Kazimierzu, ozdobo Kościoła świętego,

Abyśmy wiary świętej mężnie strzegli, uproś nam u Boga.
Abyśmy każdego grzechu mężnie unikali,
Abyśmy popełnione grzechy szczerą pokutą zgładzili,
Abyśmy duchowość naszą rozwijali,
Abyśmy w codziennym życiu obfitowali w dobre czyny,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy wszelkie przeciwności cierpliwie znosili,
Abyśmy zawsze pamiętali o śmierci i sądzie Bożym,
Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Moja dusza strzeże Twych napomnień,
W: I bardzo je miłuje.

Módlmy się:
Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobru świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata. Prosimy Cię, abyśmy za Jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyli do wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

Święty Kazimierzu, który zrodzony w tak wysokim stanie królewskim, wyrzekłeś się przepychu i uciech światowych, a pędząc życie w niewinności i osobliwszej pokucie, zasłużyłeś na wieniec Świętego. Prosimy Cię więc, słudzy i poddani Twoi, racz nam wyjednać u Boga, abyśmy za przykładem Twoim umieli zachować czystość duszy i ciała, strzegli się grzechu wszelkiego i zasłużyli sobie uczestnictwo chwały Twojej w Chrystusie Panu; racz nam to wyprosić i ratować nas we wszystkich potrzebach naszych, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl