Nawa główna

Czteroprzęsłowa o przęsłach prostokątnych. Przebudowana w latach 1908-1909 (podwyższona i wydłużona o jedno przęsło). Nakryta sklepieniem sieciowym o profilowanych żebrach wykonanych z piaskowca, które spoczywają na konsolkach stożkowych. Sklepienie zdobi malatura analogiczna do tej w prezbiterium. Przedstawia głowy 32 świętych, grajęce anioły oraz symbole eucharystyczne.

Nawę główną oddziela od prezbiterium ściana tęczową. Łuk tęczowy zdobi malatura o tematyce Pasyjnej. W części środkowej scena Ukrzyżowania, poniżej anioły z atrybutami Męki Pańskiej. Poniżej, po lewo scena zdrady Judasza, po prawo Zmartwychwstania Chrystusa. Po obu stronach neogotyckie ołtarze wykonane w tym stylu, czasie i fimie co ołatrz wielki. Z lewej ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z prawej Św. Kazimierza Królewicza wraz z relikwiarzem.

Nawa otwarta jest ostrołukowymi arkadami do nawy bocznej oraz do kaplicy Matki Bożej. Arkady spoczywają na prostokątnych filarach. Od strony zachodniej ostatnie przęsło zajmuje empora chórowa przepruta w dolnej partii trzema ostrołukowymi arkadami, oprofilowanymi, które spoczywają na niskich spiralnych kolumnach. Powyżej prosta ażurowa kamienna balustrada. Przy balustradzie od strony nawy (przy ścianie północnej) kamienny wspornik pierwotnego sklepienia, informujący, gdzie kończył się kościół przed przebudową. W ścianach północnej i południowej ponad arkadami ulokowane są pojedyncze okna ostrolukowe. W całej nawie w sumie 17 okien.

Górne części obu ścian zdobi malatura przedstawiająca poczet królów i książąt polskich oraz zasłużonych Polaków, świętych i błogosławionych (37 postaci). Poniżej herby dawnych ziem Rzeczypospolitej (12 herbów). Na ścianie północnej w trzecim przęśle, w zamkniętej ostrym łukiem wnęce poniżej wizerunków zasłużonych Polaków, znajduje się duże malowidło przedstawiające scenę Wniebowzięcia i Koronacji Najświętszej Marii Panny. Obok malowidła, po prawo, na filarze tablica upamiętniająca wizytę Kardynała Karola Wojtyły w Farze z inskrypcją:

Na pamiątkę pobytu
Jego Eminencji Ks. Kardynała dr prof.
KAROLA WOJTYŁY Metropolity krakowskiego
w FARZE RADOMSKIEJ, 21-8-1977 roku,
zdążającego do Błotnicy aby dokonać
koronacji MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA
PANI I KRÓLOWEJ ZIEMI RADOMSKIEJ
w I-szą rocznicę Jego wyniesienia na
Stolicę Apostolską, 16-10-1978 roku, jako
264 następcę św. Piotra, PIERWSZEGO
POLAKA-PAPIEŻA - który przybrał imię
JAN PAWEŁ II

Również na ścianie północnej, przy filarze między pierwszym a drugim przęsłem ustawiona jest neogotycka ambona. Bogato zdobiona ambona tak jak ołtarz wielki i boczne wykonana została w firmie "Krzywicki-Morawski".

Nawę uzupełnia 30 dębowych ławek i trzy duże żyrandole.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl