Ks. dr Wojciech Prawda


Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 roku z rąk ks. Bp Henryka Tomasika. Mszę św. prymicyjną w Farze odprawił 26 maja.

W latach 2013-2016 pracował w parafii pw. Zwiastowania NMP w Jastrzębii, w latach 2016-2018 w parafii pw. Chrystusa Króla w Radomiu.

W latach 2018-2002 odbywał studia doktoranckie na KUL (teologia fundamentalna). W czerwcu 2022 roku obronił pracę doktorską na temat: "Personalistyczno-znakowa chrystologia fundamentalna ks. prof. Mariana Ruseckiego".

Obecnie pracuje w parafii pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu,

Zawołanie kapłańskie "Panie, Ty wszystko wiesz" (J 21,17)


Obrazek prymicyjny ks. Wojciecha Prawdy
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl