Ks. Wojciech Prawda


Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 roku z rąk ks. bp Henryka Tomasika. Mszę św. prymicyjną odprawił w Farze 26 maja. W latach 2013-2016 pracował w parafii pw. Zwiastowania NMP w Jastrzębii. Obecnie pracuje w parafii pw. Chrystusa Króla w Radomiu. Zawołanie kapłańskie "Panie, Ty wszystko wiesz" (J 21,17)


Obrazek prymicyjny ks. Wojciecha Prawdystatystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl