Ks. Wojciech Prawda


Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 roku z rąk ks. Bp Henryka Tomasika. Mszę św. prymicyjną odprawił w Farze 26 maja.

W latach 2013-2016 pracował w parafii pw. Zwiastowania NMP w Jastrzębii, w latach 2016-2018 w parafii pw. Chrystusa Króla w Radomiu. Obecnie studia doktoranckie na KUL (teologia fundamentalna).

Zawołanie kapłańskie "Panie, Ty wszystko wiesz" (J 21,17)


Obrazek prymicyjny ks. Wojciecha Prawdy


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl