Wikariusze parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu

- ks. mgr Jarosław Kęska

Ur. 16 sierpnia 1976 roku. Pochodzi z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisko. Święcenia kapłańskie przyjął 11 kwietnia 2015 roku w Bydgoszczy z rąk ks. Bp Antoniego Dydycza. Od 19 sierpnia 2016 roku pełni funkcję wikariusza radomskiej Fary.

- ks. mgr Przemysław Wójcik

Ur. 27 kwietnia 1978 roku. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 2004 roku w Radomiu z rąk ks. Bp Zygmunta Zimowskiego. W latach 2004-2006 pracował w parafii pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą, w latach 2006-2010 w parafii pw. św. Brata Alberta w Starachowicach, w latach 2010-2015 w parafii pw. św. Bartłomieja w Opocznie. W ostatnim czasie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 15 września 2017 roku pełni funkcję wikariusza radomskiej Fary.
_____

Byli:

- ks. Dawid Karaś
(2015 - 2017)
Ur. 11 maja 1990 roku, święcenia kapłańskie 2015 rok
Do Fary z: Neoprezbiter
Z Fary do/obecnie: Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Andrzeja, Jedlińsk

- ks. Sebastian Kijak
(2014 - 2016)
Ur. 14 grudnia 1978 roku, święcenia kapłańskie 2003 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej, Odrzywół
Z Fary do/obecnie: Wielka Brytania

- ks. Piotr Nojek
(2013 - 2015)
Ur. 21 października 1984 roku, święcenia kapłańskie 2009 rok
Do Fary z: Parafia pw. Świętego Krzyża, Borkowice
Z Fary do/obecnie: Studia KUL

- ks. Robert Ciekanowski (2013 - 2014)
Ur. 17 maja 1977 roku, święcenia kapłańskie 2011 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Zygmunta, Sienno
Z Fary do/obecnie: Sardynia, Parafia pw. św. Sabiny w Pattada (Diecezja Ozieri)

- ks. Mariusz Turczyk (2005 - 2013)
Ur. 11 listopada 1969 roku, święcenia kapłańskie 1997 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Mikołaja, Końskie
Z Fary do: Parafia pw. św. Barbary, Pionki
Obecnie: Dyrektor Domu Księży Seniorów przy WSD w Radomiu

- ks. Arkadiusz Bieniek (2003 - 2013)
Ur. 8 października 1969 roku, święcenia kapłańskie 1995 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Aleksego, Przedbórz
Z Fary do: Parafia pw. św. Jakuba Apostoła, Skaryszew
Obecnie: Proboszcz parafia pw. św. Mikołaja, Wysoka

- ks. Artur Fura (2003 - 2005)
Ur. 14 kwietnia 1967 roku, święcenia kapłańskie 1992 rok
Do Fary z: Parafia pw. NMP Królowej Polski, Pionki
Z Fary do: Parafia pw. św. Brata Alberta, Skarżysko-Kamienna
Obecnie: Proboszcz parafia pw. św. Brata Alberta, Skarżysko-Kamienna

- ks. dr Władysław Kądziołka (2000 - 2005)
Ur. 24 listopada 1969 rok, święcenia kapłańskie 1998 rok
Do Fary z: Parafi pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Starachowice
Z Fary do: studia Papieska Akademia Teologiczna, Kraków
Obecnie: Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski, Kraków-Bieńczyce, pracownik Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

- ks. dr Krzysztof Maj (1996 - 2003)
Ur. 1 kwietnia 1960 roku, święcenia kapłańskie 1988 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Skarżysko-Kamienna
Z Fary do: Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Radom
Obecnie: Proboszcz parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Solec nad Wisłą

- ks. Roman Panek (1995 - 2003)
Ur. 27 październik 1961 roku, święcenia kapłańskie 1988 rok
Do Fary z: Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Miedzierza
Z Fary do/obecnie: Proboszcz parafia pw. św. Rozalii, Dąbrówka
pełnił również fukcję kapelana szpitalnego

- ks. Wojciech Celuch (1997 - 2000)
Ur. 25 maja 1966 roku, święcenia kapłańskie 1985 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Bartłomieja, Opoczno
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Trójcy, Gródek
Obecnie: Proboszcz parafia pw. Narodzenia NMP, Rozniszew

- ks. Wiktor Bąk (1996 - 1997)
Ur. 4 lipca 1950 roku, święcenia kapłańskie 1983 rok
Do Fary z: Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela, Końskie
Z Fary do/obecnie: Proboszcz parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy, Huta

- ks. kan. Piotr Jaśkiewicz (1993 - 1996)
Ur. 27 kwietnia 1959 roku, święcenia kapłańskie 1986 rok
Do Fary z: Parafia pw. MB Miłosierdzia, Radom
Z Fary do: Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Radom
Obecnie: Proboszcz parafia pw. św. Rodziny, Radom

- ks. Janusz Stanek (1991 - 1996)
Ur. 26 kwietnia 1962 roku, świecenia kapłańskie 1987 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Brata Alberta, Radom
Z Fary do: Parafii pw. św. Kazimierza, Radom
Obecnie: Proboszcz parafia pw. św. Katarzyny, Wieniawa

- ks. prał. Henryk Gąszcz (1976 - 1995)
Ur. 18 lipca 1940 roku, święcenia kapłańskie 1965 rok
Do Fary z: Parafia pw. Świętego Krzyża, Kozienice
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. Opatrzności Bożej, Radom
Obecnie: Emeryt, Dom Księży Seniorów przy WSD w Radomiu

- ks. Stanisław Sławiński (1991 - 1994)
Ur. 15 lutego 1963 roku, święcenia kapłańskie 1988 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Michała Archanioła, Ostrowiec Świętokrzyski
Obecnie: Proboszcz parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Ciepielów
pełnił również fukcję kapelana szpitalnego

- ks. Jan Seta (1989 - 1993)
Ur. 28 maja 1956 roku, święcenia kapłańskie 1982 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Szczepana, Skrzynno
Z Fary do: Parafia pw. Wszystkich Świętych, Starachowice
Obecnie: Proboszcz parafia pw. sw. Jana Chrzciciela, Pawłów k. Starachowic

ks. Andrzej Sala (1991)
Ur. 12 sierpnia 1947 roku, zm. 6 lutego 2016 roku, święcenia kapłańskie 1974 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Bartłomieja, Opoczno
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Stodoły

- ks. Krzysztof Katana (1989 - 1991)
Ur. 30 kwietnia 1955 roku, świecenia kapłańskie 1982 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Stefana, Radom
Z Fary do: Parafia pw. św. Bartłomieja, Opoczno
Obecnie: Proboszcz parafia pw. św. Bartłomieja, Brzóza

ks. kan. Henryk Paciura (1975- 1990)
Ur. 23 czerwca 1939 roku, zm. 27 maja 2007 roku, święcenia kapłańskie 1968 rok
Do Fary z: Parafia pw. Wszystkich Świętych, Starachowice
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Stanisława, Cerekiew
pełnił również funkcję kapelana szpitalnego

ks. kan. Stanisław Grębowiec (1943 - 1990)
Ur. 28 październik 1904 roku, zm. 12 marca 1990 roku, święcenia kapłańskie 1927 rok
Do Fary z: Parafia pw. Nawiedzenia NMP, Garbatka-Letnisko

- ks. kan. dr hab. Marek Jagodziński (1988 - 1989)
Ur. 26 stycznia 1956 roku, święcenia kapłańskie 1982 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Trójcy, Starachowice
Z Fary do: Parafia pw. NMP Saletyńskiej, Ostrowiec Świętokrzyski
Obecnie: Wykładowca WSD w Radomiu

- ks. kan. Wiesław Kudła (1988 - 1989)
Ur. -, święcenia kapłańskie 1978 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Bartłomieja, Staszów
Z Fary do: Parafia pw. św. Rodziny, Radom
Obecnie: Proboszcz parafi pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Kuczki

- ks. kan. Marian Magdziak (1988)
Ur. 18 września 1943 roku, zm. 27 sierpnia 2004 roku, świecenia kapłańskie 1971 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Trójcy, Białobrzegi
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Kończyce

- ks. kan. Jerzy Szpytma (1986 - 1987)
Ur. 20 września 1950 roku, święcenia kapłańskie 1975 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Barbary, Pionki
Z Fary do: Proboszcz parafi pw. Matki Bożej Bolesnej, Radom
Obecnie: Proboszcz parafia pw. św. Pawła Apostoła, Radom

- ks. prał. dr Michał Spociński (1982 - 1987)
Ur. 27 września 1955 roku, święcenia kapłańskie 1980 rok
Do Fary z: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Stąporków
Z Fary do: Parafia pw. św. Józefa, Sandomierz
Obecnie: Proboszcz Kapituły Kolegiackiej w Opatowie

- ks. Waldemar Gula (1983 - ?)
Ur. -, święcenia kapłańskie 1977 rok
Do Fary z: Parafia pw. Wszystkich Świętych, Starachowice
Z Fary do: -
Obecnie: Proboszcz parafi pw. św. Doroty, Petrykozy

- ks. prał. Jan Wojtan (1978 - 1983)
Ur. 18 sierpnia 1943 roku, zm. 12 listopada 2009 roku, święcenia kapłańskie 1967 rok
Do Fary z: Parafia pw. Wszystkich Świętych, Starachowice
Z Fary do: organizator Parafii pw. św. Brata Alberta, Starachowice
1985-1997 proboszcz tejże parafii

- ks. kan. Jan Gąsior (1978 - 1983)
Ur. 16 lipca 1936 roku, zm. 31 stycznia 2004 roku, święcenia kapłańskie 1961 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Radom
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Mikołaja Biskupa, Łoniów

- ks. prał. Józef Pawlik (1976 - 1982)
Ur. 27 luty 1942 roku, święcenia kapłańskie 1966 rok
Do Fary z: Parafia pw. Wszystkich Świętych, Starachowice
Z Fary do: organizator Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, Radom
Obecnie: od 1989 proboszcz tejże parafii

ks. Henryk Żółciak (1980 - 1982)
Ur. 30 marca 1943 roku, zm. 11 lutego 2002, święcenia kapłańskie 1969 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Trójcy, Starachowice
Z Fary do: Parafia pw. św. Michała Archanioła, Ostrowiec Świętokrzyski

- ks. kan. dr Zdzisław Domagała (1975 - 1982)
Ur. 8 marca 1942 roku, zm. 30 grudnia 2003 rok, święcenia kapłańskie 1966 rok
Do Fary z: Studia KUL
Z Fary do: organizator Parafii pw. MB Częstochowskiej, Radom
1987-1996 proboszcz tejże parafii, 1996-2003 rezydent Fara Radom

- ks. Tadeusz Siulczyński (? - 1982)
Ur. -, święcenia kapłańskie 1981 rok
Do Fary z: -
Z Fary do: Parafia pw. św. Kazimierza, Radom
Obecnie: -

- ks. prał. Jerzy Siara (1978 - 1980)
Ur. -, święcenia kapłańskie 1963 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła, Suchedniów
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Zawichost
Obecnie: Emeryt, Dom Księży Emerytów w Sandomierzu

- ks. kan. Bogdan Szczepanik (1975 - 1978)
Ur. 4 stycznia 1937 roku, zm. 23 listopada 2015 roku, święcenia kapłańskie 1962 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Bartłomieja, Opoczno
Z Fary do: organizator Parafii pw. MB Różańcowej, Bielicha
1981-2012 proboszcz tejże parafii

- ks. kan. Stefan Włodarczyk (1974)
Ur. 30 marca 1948 rok, święcenia kapłańskie 1974 rok
Do Fary z: -
Z Fary do: Parafia pw. Św. Wojciecha, Kowala
Obecnie: Rezydent, parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, Skarżysko-Kamienna

- ks. kan. Stanisław Celej (1972 - 1978)
Ur. 21 października 1939 rok, święcenia kapłańskie 1963 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Radom
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. Św. Stanisława, Oleksów
Obecnie: Emeryt, parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe, Pionki

- † ks. Stanisław Myśliwiec (1951, 1959 - 1978)
Ur. 3 stycznia 1916 rok, zm. -, święcenia kapłańskie 1941 rok
Do Fary z: Sienno (1951)
Z Fary do: -

- ks. kan. Tadeusz Lutkowski (1973 - 1976)
Ur. 9 grudnia 1935 roku, święcenia kapłańskie 1958 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Mikołaja, Końskie
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. MB Częstochowskiej, Pelagów
Obecnie: Emeryt, parafia pw. św. Michała Archanioła, Ostrowiec Świętokrzyski

- ks. kan. dr Marian Jaskólski (1973 - ?)
Ur. 7 września 1925 roku, święcenia kapłańskie 1949 rok
Do Fary z: Parafia pw. Opieki NMP, Radom
Z Fary do: -
Obecnie: Emeryt, Dom Księży Seniorów przy WSD w Radomiu

- ks. kan. Jan Kruk (1972 - 1976)
Ur. -, święcenia kapłańskie 1958 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Wierzbica
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Stefana, Policzna
Obecnie: Emerty, parafia pw. św. Mikołaja, Żarnów

ks. kan. Henryk Krzosek (1971 - 1975)
Ur. 19 marca 1935 roku, zm. 6 czerwca 2001 roku, święcenia kapłańskie 1958 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Trójcy, Starachowice
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Rzuców

- ks. prał. dr Andrzej Miller (1967 - 1975)
Ur. 3 maja 1939 roku, święcenia kapłańskie 1961 rok
Do Fary z: Studia KUL
Z Fary do: Parafia pw. św. Marcina, Opatów
Obecnie: Emeryt, parafia pw. św. Doroty, Zebelutka
pełnił również funkcję kapelana szpitalnego

- ks. kan. Tadeusz Ofiara (1972 - 1974)
Ur. 14 stycznia 1935 rok, zm. 17 marca 2000 roku, święcenia kapłańskie 1957 rok
Do Fary z: Parafia pw. Świętego Krzyża, Kozienice
Z Fary do: organizator Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe, Radom
1981-2000 proboszcz tejże parafii

ks. prał. dr Franciszek Tadeusz Borowski (1969 - 1973)
Ur. 13 października 1931 roku, zm. 20 stycznia 2015 roku, święcenia kapłańskie 1955 rok
Do Fary z: Parafia pw. Opieki NMP, Radom
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Józefa, Stary Gózd

- ks. kan. Zbigniew Zasoń (1968 - 1972)
Ur. 26 sierpnia 1934 roku, zm. 20 lutego 2013 roku, święcenia kapłańskie 1957 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Mikołaja, Końskie
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Orońsko

- ks. kan. Stanisław Drąg (1971 - 1972)
Ur. 1 września 1941 roku, święcenia kapłańskie 1966 rok
Do Fary z: Studia KUL
Z Fary do: Prafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia, Radom
Obecnie: Emeryt, Parafia Wojskowa pw. św. Stanisława Biskupa, Radom

- † ks. Tadeusz Wójcik (1971 - 1972)
Ur. 16 listopada 1935 roku, zm. 2 września 1990, święcenia kapłańskie 1958 rok
Do Fary z: Studia KUL
Z Fary do: Pracownik Kurii Diecezji Sandomierskiej

- ks. kan. Czesław Kołtunowicz (1970 - 1972)
Ur. -, święcenia kapłańskie 1958 rok
Do Fary z: Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Skarżysko-Kamienna
Z Fary do: Parafia pw. św. Barbary, Nieświń
Obecnie: Emeryt, Dom Księży Seniorów przy WSD w Radomiu

- ks. prał. Kazimierz Szary (1970 - ?)
Ur. -, święcenia kapłańskie 1958 rok
Do Fary z: Opoczno
Z Fary do: -
Obecnie: Emeryt, Dom Księży Seniorów przy WSD w Radomiu

- ks. Kazimierz Mularski (1970 - ?)
Ur. -, święcenia kapłańskie 1955 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Barbary, Pionki
Z Fary do: -

ks. kan. Zygmunt Lewiński (1969 - ?)
Ur. -, zm. 8 sierpnia 2001 roku, święcenia kapłańskie -
Do Fary z: Parafia pw. Świętego Krzyża, Kozienice
Z Fary do: -

ks.  kan. Jan Gogacz (1968 - ?)
Ur. 28 maja 1932 roku. zm. 5 maja 2017 roku, święcenia kapłańskie 1956 rok
Do Fary z: Parafia pw. Barbary, Pionki
Z Fary do: -

- ks. kan. Stefan Kowalczyk (1966 - 1970)
Ur. 13 maja 1928 roku, zm. 16 grudnia 2006 roku, święcenia kapłańskie 1954 rok
Do Fary z: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Ćmielów
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dobieszyn

- ks. kan. Tadeusz Wiktorowski (1967 - 1969)
Ur. 28 października 1926 roku, zm. 7 czerwca 2013 roku, święcenia kapłańskie 1955 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Jakuba Apostoła, Skaryszew
Z Fary do: Proboszcz, Rzuców

- ks. inf. Adam Stanios (1965 - 1969)
Ur. 25 maja 1932 roku, zm. 25 grudnia 2007 roku, święcenia kapłańskie 1955 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Trójcy, Starachowice
Z Fary do: organizator Parafii MB Miłosierdzia, Radom
1977-2007 proboszcz tejże parafii

- ks. kan. Stanisław Ciejka (1964 - 1968)
Ur. 30 października 1929 roku, zm. 25 czerwca 2007 roku, święcenia kapłańskie 1954 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Bartłomieja, Opoczno
Z Fary do: Parafia NMP Różańcowej, Jasieniec Iłżecki

ks. prał. Stanisław Wrocławski (1962 - 1965)
Ur. -, zm. 24 września 2010 roku, święcenia kapłańskie 1952 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Leanonarda, Mirzec
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Wojciecha, Kraśnica

ks. Bogusław Piątek (1963 - ?)
Ur. 27 listopada 1930 roku, zm. 17 luty 1986 roku, święcenia kapłańskie 1955 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Wawrzyńca, Kunice
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. Wszystkich Świętych, Czyżów Szlachecki

ks. kan. Antoni Mąkosa (1959 - 1962)
Ur. -, zm. 15 maja 1999 roku, święcenia kapłańskie 1941 rok
Do Fary z: -
Z Fary do: administrator parafia pw. Narodzenia NMP, Stara Błotnica
1965-1976 proboszcz tejże parafii

- ks. Stanisław Studziński (1960 - ?)
Ur. 5 maja 1930 roku, zm. 23 maja 1989 roku, święcenia kapłańskie 1955 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Radom
Z Fary do: -

- ks. inf. prof. dr hab. Józef Krasiński (1958 - ?)
Ur. 21 lutego 1930 roku, święcenia kapłańskie 1955 rok
Do Fary z: -
Z Fary do: -
Obecnie: Wykładowca WSD w Sandomierzu

ks. inf. Wojciech Staromłyński (1941 - 1960)
Ur. 28 październik 1908 roku, zm. 28 sierpnia 1988 roku, święcenia kapłańskie 1935 rok
Do Fary z: Parafia pw. Zwiastowania NMP, Odechów
Z Fary do: Parafia pw. Opieki NMP, Radom

ks. Bolesław Telus (1967 - 1968)
Ur. 18 sierpnia 1929 roku, zm. 19 stycznia 1968 roku, święcenia kapłańskie 1955 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Józefa, Sandomierz

- ks. Jan Matejek (1956 - 1963)
Ur. 21 września 1921 roku, zm. 13 lipca 1986 roku, święcenia kapłańskie 1950 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Gowarczów
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Wawrzyńca, Kunice

- ks. inf. Stanisław Bartoszewski (1959 - ?)
Ur. 14 września 1921 rok, zm. 1994 rok, święcenia kapłańskie 1950 rok
Do Fary z: Opatów
Z Fary do: -

- ks. kan. Bogumił Polinceusz (1959 - ?)
Ur. 29 luty 1928 rok, zm. 18 lipca 2008 roku, święcenia kapłańskie 1952 rok
Do Fary z: Parafia pw. Michała Archanioła, Ostrowiec Świętokrzyski
Z Fary do: -

- ks. Stanisław Kalinowski (1959 - ?)
Ur. 4 marca 1927 rok, święcenia kapłańskie 1951 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela, Stromiec
Z Fary do: -

- ks. Franciszek Wiśniewski (1958 - ?)
Ur. -, święcenia kapłańskie -
Do Fary z: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Zwoleń
Z Fary do: -

- ks. Józef Śliwak (1955 - 1958)
Ur. 4 marca 1919 roku, święcenia kapłańskie 1944 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Wierzbica
Z Fary do: Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Chlewiska (rezydencja w Rzucowie)

- ks. prał. Henryk Michałek (1957 - ?)
Ur. 21 lutego 1924 roku, zm. 18 listopada 2009 roku, święcenia kapłańskie 1952 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Wierzbica
Z Fary do: -

- ks. kan. Franciszek Sorbjan (1948 - 1957)
Ur. 16 stycznia 1909, zm. -, święcenia kapłańskie 1933 rok
Do Fary z:
Z Fary do: Kapelan i prefekt, Mariówka

- † ks. Władysław Rączkiewicz (1946 - 1951, 1952 - 1956)
Ur. 23 sierpnia 1914 roku, zm. 19 czerwca 1994 roku, święcenia kapłańskie 1939 rok
Do Fary z: Starachowice (1946), Parafia pw. św. Floriana, Koprzywnica (1952)
Z Fary do: Parafia pw. św. Mikołaja Końskie (1951), Proboszcz parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Modliborzyce (1956)

ks. inf. Stanisław Sikorski (1941 - 1944, 1950, 1971 - 1993)
Ur. 23 kwietnia 1910 roku, zm. 12 grudnia 1993 roku, święcenia kapłańskie 1934 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Michała Archanioła, Ostrowiec Świętokrzyski (1941)
Z Fary do: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela, Tczów (1950)
1971-1993 proboszcz Fary

- † ks. Roman Siudek (1947 - ?)
Ur. 8 listopada 1910 roku, zm. 11 stycznia 1992 roku, święcenia kapłańskie 1937 rok
Do Fary z: Sandomierz
Z Fary do: -

- † ks. Franciszek Olesiński (1941 - 1943, 1946 - 1947)
Ur. 2 kwietnia 1908 roku, zm. 24 kwietnia 1960, święcenia kapłańskie 1934 rok
Do Fary z: Parafia św. Idziego, Sucha (1946)
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Radom
w 1943 roku aresztowany przez okupanta, przez dwa lata przbywała w więzieniach i obozach koncetracyjnych w Niemczech, do Polski wrócił w 1946 roku

- ks. Jan Kubkowski (1942 - 1943)
Ur. 27 sierpnia 1905 roku, zm. 27 listopada 1967 roku, święcenia kapłańskie 1929 rok
Do Fary z: Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Ostrowiec Świętokrzyski
Z Fary: Proboszcz parafia pw. Wszystkich Świętych, Starachowice

- Czesław Dąbrowski (1938 - 1941)
Ur. 11 maja 1906 roku, zm. 3 lutego 1958 roku, święcenia kapłańskie 1932 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Barbary, Pionki
Z Fary do: Parafia pw. Michała Archanioła, Ostrowiec Świętokrzyski

- ks. Bolesław Fochtman (1937 - 1941)
Ur. 1907 rok, zm. -, święcenia kapłańskie -
Do Fary z: Parafia pw. św. Floriana, Łagów Kozienicki
Z Fary do: Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Chlewiska

- † ks. Edward Zenka (1937 - 1938)
Ur. 28 września 1902 roku, zm. 15 stycznia 1977 roku, święcenia kapłańskie -
Do Fary z: Parafia pw. św. Jakuba Apostoła, Skaryszew
Z Fary do: Malice

ks. Adam Powęska (1930 - 1937)
Ur. 7 grudnia 1898 rok, zm. 27 lipca 1974 rok, święcenia kapłańskie 1923 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Radoszycze
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Floriana, Łagów Kozienicki

- † ks. Jan Oracz (1935 - 1936)
Ur. -, zm. 17 czerwca 1979 roku, święcenia kapłańskie -
Do Fary z: Opatów
Z Fary do: Parafia Opieki NMP, Radom

- † ks. Bolesław Jagiełło (1932 - 1934)
Ur. 19 kwietnia 1899 roku, zm. 13 lipca 1950 roku, święcenia kapłańskie 1921 rok
Do Fary z:
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Piórków

- † ks. Kazimierz Wędzikowski (1928 - 1931)
Ur. 16 lipca 1896 roku, zm. 23 lipca 1959 roku, święcenia kapłańskie 1921 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Stanisława, Chmielów
Z Fary do: Proboszcz Parafia św. Mikołaja Biskupa, Zemborzyn

- † ks. kan. Wacław Pospieszyński (1920 - 1930)
Ur. 17 grudnia 1894 roku, zm. 30 marca 1961 roku, święcenia kapłańskie 1918 rok
Do Fary z: Parafia pw. św. Aleksego, Przedbórz
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Mikołaja, Grabowiec

- ks. Władysław Korpikiewicz (? - 1921)
Ur. 1 sierpnia 1891 roku, zm. 26 lutego 1968 roku, święcenia kapłańskie 1914 rok
Do Fary z: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Iłża
Z Fary do: Proboszcz parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Jedlnia-Letnisko

W parafii farnej pracowali także m.in.:

ks. kan. dr Marian Tomasik (1969 - ?), ks. Grzegorz Lewiński (1968 - ?), ks. Stefan Szary (1959 - ?) ur. 16 czerwca 1929 rok, św. 1955 rok, ks. Stefan Liziniewicz, ks. Jan Skórski (1950 - ?), ks. Bolesław Skwarliński (1950 - ?), ks. Józef Wawer (? - 1942), ks. Wincenty Dumania (1934 - 1937), ks. Andrzej Łukasik (1936 - 1938), ks. Jan Wojtysiak, ks. Piotr Malski, ks. Jan Zieja, ks. Walenty Starzomski (? - 1902), ks. Franciszek Góralski (? - 1901), ks. Józef Kołaczewski (? - 1890), ks. Jan Kołoda,  ks. Bolesław Sztobryn (1898 - 1902), † ks. Kacper Zielonka, ks. Stefan Adamski,  ks. Henryk Skowierżak (1893 - ?), ks. Szymon Krzeczkowski (1891 - 1895), ks. Franciszek Wilczyński, ks. Wikotr Budziszewski, ks. Karol Sławiński, ks. Antoni Krawczyński (1886), ks. Julian Piontek, ks. Mieczysław Krajewski (1884 - 1890), ks. Marceli Grajewski (1876 - 1883), ks. Franciszek Solarski (1876 - ?), ks. Adam Zieliński (1876 - 1885), ks. Remigiusz Kurdwanowski.
Odwiedziło nas dziś:


Dzisiejsze odsłony:


Wszystkich odsłon:


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl