Bp Adam Odzimek - ur. 7.10.1944, zm. 13.03.2022

Urodził się 7 października 1944 roku w Radomiu w rodzinie robotniczej z ojca Piotra i matki Janiny z Kępczyńskich. Sakrament chrztu świętego otrzymał w kościele farnym w Radomiu. Od czwartej klasy szkoły podstawowej był gorliwym ministrantem w kościelne farnym w Radomiu. Ukończywszy Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Syrokomli, w 1962 roku wstąpił do Seminarium w Sandomierzu. Studia filozoficzne przerwała dwuletnia służba wojskowa. Odbywał ją najpierw w Gubinie (2 miesiące), a później przez 22 miesiące w Opolu.

Dnia 23 lutego 1969 roku otrzymał świecenia diakonatu, a 31 maja tegoż roku ks. bp Piotr Gołębiowski w katedrze sandomierskiej udzielił mu święceń kapłańskch.

Przez trzy lata był wikariuszem w parafiach: Bardzice, Szewna, Białaczów, Skarżysko-Kamienna (parafia NSJ). W latach 1972-74 odbywał studia specjalistyczne na KUL, uzyskując licencjat z teologii biblijnej, a 8 czerwca 1978 roku obronił pracę doktorską na temat "Hellenistyczna i judaistyczna literatura o męczennikach a Łukaszowy opis męki Jezysa". Od tegoż roku był profesorem Nowego Testamentu w Seminarium Sandomierskim.

W latach 1980-84 ks. dr Adam Odzimek studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie w czerwcu 1983 roku uzyskał licencjat nauk biblijnych. Po powrocie do kraju kontynuował wykłady z zakresu biblistyki w Seminarium Sandomierskim, gdzie otrzymał funkcję opiekuna biblioteki.

25 kwietnia 1985 roku ks. dr Adam Odzimek został minowany biskupem pomocniczym Diecezji Sandomiersko-Radomskiej i biskupem tytularnym Tadamata. Sakrę biskupią przyjął 12 maja 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "Ne deficiant fides caritasque" (Aby wiara i miłość były mocne). Na mocy bulli papieskiej Jana Pawła II "Totus Tuus Poloniae Populus" 25 marca 1992 roku, po nowym podziale administracyjnym diecezji, został biskupem pomocniczym Diecezji Radomskiej.

Biskup Adam Odzimek pełni funkcje Wikariusza Generalnego, przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Radomskiej oraz dziekana kapituły katedralnej Św. Kazimierza. Jest wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Po osiągnięciu wieku kanonicznego, 7 października 2019 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Bp Adama Odzimka z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji radomskiej.

Zmarł 13 marca 2022 roku. Został pochowany w grobie biskupów radomskich na cemnatrzu rzymnsko-katolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu.


Obrazek prymicyjny ks. Adama Odzimka
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl