Ks. Adrian Jakubiak


Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 2010 roku z rąk ks. Bp Henryka Tomasika. Mszę św. prymicyjną odprawił w Farze 30 maja.

W latach 2010-2012 pracował w parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Groszowicach, w latach 2012-2017 w parafii pw. Narodzenia NMP w Szydłówku. Obecnie pracuje w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie.

Zawołanie kapłańskie "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20)


Obrazek prymicyjny ks. Adriana Jakubiaka


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl