Św. Kazimierz Królewicz w Farze

Od blisko 10. lat w Farze znajdują się relikwie św. Kazimierza. Ich uroczyste wprowadzenie miało miejsce 3 października 2013 roku w 555. rocznicę urodzin św. Kazimierza i w 30. rocznicę ogłoszenia Go patronem miasta Radomia.

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. odprawiane jest nabożeństwo z litanią ku czci św. Kazimierza.

Św. Kazimierz urodził się na Wawelu 3 października 1458, jako syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. Tradycja lokalna wiąże narodzenie św. Kazimierza z kościołem św. Katarzyny w Radomiu (dziś należy do bernardynów). Król Kazimierz Jagiellończyk miał ufundować ten kościół jako wotum za narodzenie drugiego już syna.

Królewicz Kazimierz wielokrotnie przebywał na zamku radomskim. Najbardziej istotny pobyt św. Kazimierza w Radomiu, to rezydencja królewicza, jako namiestnika królewskiego w Koronie w latach 1481-1483. Na te dwa lata władza przeniosła się do Radomia. Tu skupiał się dwór Korony, gromadzili się znakomici ludzie ówczesnej epoki, przybywały międzynarodowe delegacje. W tym czasie Kazimierz dał się poznać jako sprawiedliwy i troskliwy władca, który miłość bliźniego pojmował jako ofiarną służbę. Odznaczał się wielką troską o potrzeby ubogich i pokrzywdzonych. Siłę ducha i wrażliwość czerpał z autentycznej pobożności. Był człowiekiem modlitwy, szczególnie ukochał Eucharystię. Wiele czasu spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu. Św. Kazimierz wyróżniał się też cnotą czystości, dlatego ikonografia najczęściej przedstawia go w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego w nocy przed drzwiami katedry, by przypomnieć jego gorące nabożeństwo do Eucharystii. Jego styl życia kształtowało również żywe słowo Pisma świętego. Z pewnością, św. Kazimierz nauczył się tej wielkodusznej wrażliwości u Matki Jezusa, Maryi, której był gorącym czcicielem.

Od 1483 roku pełnił funkcję podkanclerzego na Litwie. Choroba jednak nie pozwoliła mu na długie piastowanie tego stanowiska. Życie młodego królewicza szybko zgasło; umierając miał zaledwie 25 lat. Zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku.

W związku z przypadającym w 1981 roku Jubileuszem 500-lecia pobytu św. Kazimierza w naszym mieście, w dniach 3-4 października w Radomiu odbyły się uroczystości jubileuszowe z udziałem Kardynała Franciszka Macharskiego. Metropolita krakowski poświęcił ufundowany przez ks. Bp Edwarda Materskiego obraz św. Kazimierza. Obraz ten, 3 października po Mszy św. sprawowanej na placu przed kościołem mariackim (tego samego dnia zmieniono nazwę Diecezji Sandomierskiej na Diecezja Sandomiersko-Radomska, a kościół pw. Opieki NMP został podniesiony do godności konkatedry) został w uroczystej procesji przeniesiony do Fary. Uroczystości odbywały się na placu kościelnym przy ołtarzu polowym. Po prawej stronie monumentalnego krzyża, symbolizującego wiarę naszych ojców, umieszczono obraz św. Kazimierza, a po lewej herb miasta Radomia. Ks. Stanisław Sikorski, proboszcz parafii i dziekan Radomski dziękując obecnym za udział w uroczystości, zapowiedział, że obraz pozostanie w Farze do czasu wybudowania świątyni pw. św. Kazimierza na Zamłyniu. O godz. 20:00 przed obrazem ostała odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. Bp Edward Kisiel z Białegostoku.  Następnego dnia, w niedzielę 4 października uroczysta Eucharystia została odprawiona w samo południe przez ks. Bp Pawła Sochę z Gorzowa.

W dzień wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku ks. Bp Edward Materski odprawił Mszę św. i poświęcił niewielką kaplicę pw. św. Kazimierza przy ul. Garbarskiej w Radomiu. Kilka miesięcy później powstał tam tzw. wikariat samodzielny, a 14 czerwca 1982 roku Bp Materski erygował na Zamłyniu parafię pod wezwaniem św. Kazimierza. Zgodnie z zapowiedziami ks. Sikorskiego, znajdujący się dotychczas w Farze obraz św. Kazimierza, 7 października został uroczyście przeniesiony do nowo wybudowanej kaplicy.

4 marca 1983 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Kazimierza patronem miasta Radomia. Główne uroczystości z tej okazji odbyły się w dniach 17-18 września. Uroczystości rozpoczęły się w kaplicy na Zamłyniu. Po Mszy św. wyruszyła uroczysta procesja z obrazem św. Kazimierza do Fary. Obraz umieszczono na podium przed kościołem. Mszę św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. Bp Mieczysław Jaworski, biskup pomocniczy z Kielc. Po Eucharystii rozpoczęło się całonocne czuwanie. O północy ks. Bp Edward Materski odprawił w kościele Pasterkę. Następnego dnia, w niedzielę 18 września o godz. 14:30 rozpoczęła się na placu przed kościołem adoracja przy obrazie św. Kazimierza, po czym wyruszyła procesja do radomskiej konkatedry. Tam Breve Jana Pawła II ogłaszające św. Kazimierza patronem miasta Radomia odczytał Abp Bronisław Dąbrowski, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski.

W okresie od 18 września 1983 roku do 4 marca 1984 roku, obraz św. Kazimierza nawiedzał wszystkie świątynie Radomia, aby przygotować duchowo radomian na wyjątkowe święto jakim był Jubileusz 500-lecia śmierci świętego. Uroczystości jubileuszowe z udziałem Episkopatu Polski rozpoczęły się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 10 czerwca 1984 roku w parafii na Zamłyniu. Po Mszy św. wyruszyła procesja z obrazem i relikwiami św. Kazimierza do Fary. Następnego dnia procesja przeszła od Fary do konkatedry. Tam przez kilka dni gromadzili się wierni. Centralne nabożeństwo odbyło się w sobotę, 16 czerwca. Wzięło w nim udział ok. 50 000 wiernych i ponad 300 kapłanów. Mszą św. koncelebrowało ponad 60 biskupów, a przewodniczył jej ks. Kardynał Franciszek Macharski. W niedzielę, 17 czerwca księża biskupi w każdym kościele w Radomiu i okolicznych parafiach odprawiali Msze św. i głosili kazania.

25 marca 1992 roku Ojciec Św. Jan Paweł II ogłosił św. Kazimierza patronem nowo powstałej Diecezji Radomskiej.

W 2002 roku przypadał Jubileusz 400-lecia kanonizacji św. Kazimierza. W dniach 22-24 listopada w Radomiu odbywały się uroczystości jubileuszowe. Rozpoczęła je uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Kazimierza na Zamłyniu, którą celebrował ks. Kardynał Franciszek Macharski. W sobotę, 23 listopada pod przewodnictwem metropolity wileńskiego, Audrysa Bačkisa została odprawiona jubileuszowa Msza św. w Farze. Po Mszy św. odbył się koncert muzyczno-poetycki, tym razem wystąpili radomscy aktorzy oraz Schola Gregoriana i chór alumnów Wyższego Seminarium Duchownego. Następnego dnia, w niedzielę 24 listopada wyruszyła uroczysta procesja z relikwiami św. Kazimierza z Fary do katedry. W procesji uczestniczyło kilka tysięcy wiernych. Obchody 400-lecia kanonizacji św. Kazimierza zakończyła Msza św. w katedrze, której przewodniczył ks. Bp Aleksander Kaszkiewicz z Grodna.

3 października 2013 roku, w dzień 555. urodzin św. Kazimierza miała miejsce uroczystość wprowadzenia relikwii świętego do Fary. Uroczystość przekazania relikwii przez arcybiskupa wileńskiego, Gintarasa Linasa Grušasa odbyła się przed budynkiem Urzędu Miasta. Następnie procesja z relikwiarzem przeszła do Fary. Po drodze cześć relikwiom oddawali przedstawiciele poszczególnych stanów, organizacji, wspólnot i zawodów.

- Przybywasz do naszej świątyni w dzień 555. rocznicy urodzin. Jesteś patronem miasta i diecezji. Ten kościół jest wyjątkowy. W jego murach i pod jego drzwiami modliłeś się wielokrotnie. Najstarszy dzwon ma twoje imię. Cieszymy się, że w Roku Wiary przychodzisz do nas na stałe. Daj nam odwagę, abyśmy nie wstydzili się wiary. Prowadź nas do świętości - mówił, witając relikwie w świątyni ks. proboszcz Mirosław Nowak. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Abp Gintaras Linas Grušas.

Więcej na temat wprowadzenia relikwii można przeczytać w tym miejscu.


Film dokumentalny pt. Święty Kazimierz - patron Radomia i Litwy, produkcja Resursa Obywatelska 2012.
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl