Św. Kazimierz Królewicz w kościele Farnym

Od ponad czterech lat w naszej świątyni farnej znajdują się relikwie św. Kazimierza. Ich uroczyste wprowadzenie miało miejsce 3 października 2013 roku w 555. rocznicę urodzin św. Kazimierza i w 30. rocznicę ogłoszenia go patronem miasta Radomia. Więcej na temat wprowadzenia relikwii można przeczytać w tym miejscu.

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. odprawiane jest nabożeństwo z litanią ku czci św. Kazimierza.

Św. Kazimierz urodził się na Wawelu 3 października 1458, jako syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. Tradycja lokalna wiąże narodzenie św. Kazimierza z kościołem św. Katarzyny w Radomiu (dziś należy do bernardynów). Król Kazimierz Jagiellończyk miał ufundować ten kościół jako wotum za narodzenie drugiego już syna.

Królewicz Kazimierz wielokrotnie przebywał na zamku radomskim. Najbardziej istotny pobyt św. Kazimierza w Radomiu, to rezydencja królewicza, jako namiestnika królewskiego w Koronie w latach 1481-1483. Na te dwa lata władza przeniosła się do Radomia. Tu skupiał się dwór Korony, gromadzili się znakomici ludzie ówczesnej epoki, przybywały międzynarodowe delegacje. W tym czasie Kazimierz dał się poznać jako sprawiedliwy i troskliwy władca, który miłość bliźniego pojmował jako ofiarną służbę. Odznaczał się wielką troską o potrzeby ubogich i pokrzywdzonych. Siłę ducha i wrażliwość czerpał z autentycznej pobożności. Był człowiekiem modlitwy, szczególnie ukochał Eucharystię. Wiele czasu spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu. Św. Kazimierz wyróżniał się też cnotą czystości, dlatego ikonografia najczęściej przedstawia go w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego w nocy przed drzwiami katedry, by przypomnieć jego gorące nabożeństwo do Eucharystii. Jego styl życia kształtowało również żywe słowo Pisma świętego. Z pewnością, św. Kazimierz nauczył się tej wielkodusznej wrażliwości u Matki Jezusa, Maryi, której był gorącym czcicielem.

Od 1483 roku pełnił funkcję podkanclerzego na Litwie. Choroba jednak nie pozwoliła mu na długie piastowanie tego stanowiska. Życie młodego królewicza szybko zgasło; umierając miał zaledwie 25 lat. Zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku.

W dniach 3-4 października 1981 roku w Radomiu miała miejsce inauguracja Jubileuszu 500-lecia pobytu św. Kazimierza w naszym mieście. W uroczystościach tych wziął udział ks. Kardynał Franciszek Macharski, który poświęcił ufundowany przez ks. Bp Edwarda Materskiego obraz św. Kazimierza. Obraz ten 3 października po Mszy św. przy kościele NMP (tego samego dnia został podniesiony do godności Konkatedry) został w uroczystej procesji przeniesiony do naszej Fary. Uroczystości odbywały się na placu kościelnym przy ołtarzu polowym. Po prawej stronie monumentalnego krzyża, symbolizującego wiarę naszych ojców, umieszczono obraz św. Kazimierza a po lewej herb miasta Radomia. Ks. kan. Stanisław Sikorski, proboszcz naszej parafii i dziekan Radomski podziękował obecnym za udział w uroczystości i zapowiedział, że obraz św. Kazimierza pozostanie w naszym kościele do czasu wybudowania świątyni pw. św. Kazimierza na Zamłyniu. O godz. 20:00 przed obrazem św. Kazimierza została odprawiona przez ks. Bp Edwarda Kisiela z Białegostoku Msza św. Następnego dnia, w niedzielę 4 października uroczysta Eucharystia została odprawiona w samo południe przez ks. Bp Pawła Sochę z Gorzowa.

7 października 1982 roku obraz św. Kazimierza został uroczyście przeniesiony za naszej Fary do kaplicy przy ul. Garbarskiej.

4 marca 1983 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Kazimierza patronem miasta Radomia. Główne uroczystości z tej okazji odbyły się w dniach 17-18 września 1983 roku. Uroczystości rozpoczęły się w kaplicy na Zamłyniu. Po Mszy św. wyruszyła uroczysta procesja z obrazem św. Kazimierza do naszej Fary. Obraz umieszczono na podium przed kościołem, gdzie wszystkich serdecznie powitał ks. proboszcz Stanisław Sikorski. Mszę św. pontyfikalną odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. Bp Mieczysław Jaworski, biskup pomocniczy z Kielc. Po Mszy św. rozpoczęło się całonocne czuwanie. O północy ks. Bp Edward Materski odprawił w kościele "Pasterkę". Następnego dnia, w niedzielę 18 września o godz. 14:30 odbyła się na placu przed kościołem adoracja przy obrazie św. Kazimierza, po czym wyruszyła procesja do radomskiej Konkatedry.

10 czerwca 1984 roku, w Niedzielę Zesłania Ducha Św. w Radomiu rozpoczęły się ogólnopolskie uroczystości Jubileuszowe 500-lecia śmierci św. Kazimierza, z udziałem Episkopatu Polski. W oczekiwaniu na te uroczystości, w okresie od 18 września 1983 do 4 marca 1984 roku obraz św. Kazimierza nawiedzał wszystkie świątynie Radomia, aby przygotować duchowo radomian na to wyjątkowe święto. Uroczystości Jubileszowe rozpoczęły się w kaplicy na Zamłyniu. Po Mszy św. wyruszyła procesja z obrazem i relikwiami św. Kazimierza do naszej Fary. Następnego dnia procesja przeszła od kościoła farnego do radomskiej konkatedry. Tam przez kilka dni gromadzili się wierni. Centralne nabożeństwo w sobotę 16 czerwca zgromadziło ok. 50 000 wiernych i ponad 300 kapłanów. Mszą św. koncelebrowało ponad 60 biskupów, a przewodniczył jej ks. Kardynał Franciszek Macharski. W niedzielę 17 czerwca księża biskupi w każdym kościele w Radomiu i okolicznych parafiach odprawiali Msze św. i głosili kazania.

25 marca 1992 roku Ojciec Św. Jan Paweł II ogłosił św. Kazimierza patronem diecezji radomskiej.

W dniach 22-24 listopada 2002 roku w Radomiu odbywały się uroczystości jubileuszowe 400-lecia kanonizacji św. Kazimierza. Rozpoczęła je uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Kazimierza na Zamłyniu, którą celebrował ks. Kardynał Franciszek Macharski. W sobotę 23 listopada, pod przewodnictwem metropolity wileńskiego Audrysa Bačkisa została odprawiona jubileuszowa Msza św. w naszej Farze. Metropolita wileński wzywał młodzież do naśladowania Królewicza: "Młodzieniec, przed którymi były otwarte wszystkie możliwości, który zajmował wysoką pozycję społeczną, był otoczony zarówno przyjaciółmi, jak i też pochlebcami dworskimi. Taka próba młodemu człowiekowi mogła przewrócić w głowie. Czyż dzisiejsza młodzież nie staje przed podobnymi pokusami? Robienie kariery za wszelką cenę, niepohamowane dążenie do życia w luksusie oraz duch konsumpcjonizmu zagłuszają wrażliwość człowieka, jego serdeczność, miłość i ofiarność". Po Mszy św. odbył się koncert muzyczno-poetycki, tym razem wystąpili radomscy aktorzy oraz Schola Gregoriana i chór alumnów Wyższego Seminarium Duchownego. Następnego dnia, w niedzielę 24 listopada wyruszyła uroczysta procesja z relikwiami św. Kazimierza z naszej Fary do radomskiej Katedry. W procesji uczestniczyło kilka tysięcy wiernych. Obchody 400-lecia kanonizacji św. Kazimierza zakończyła Msza św. w Katedrze, której przewodniczył ks. Bp Aleksander Kaszkiewicz z Grodna.

Relikwiarz z relkwiami św. Kazimierza Królewicza


Film dokumentalny pt. Święty Kazimierz - patron Radomia i Litwy, produkcja Resursa Obywatelska 2012.statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl