Kaplica Kochanowskich

Jedyny obiekt renesansowy w Radomiu. Wybudowana w latach 1630-1635 z fundacji Jana Kochanowskiego z Baryczy, chorążego koronnego i starosty kozienickiego. Powstała na rzucie zbliżonym do kwadratu. Wnętrze przykryte kopułą wieńczy ośmioboczna latarnia. Podniebie pokrywa dekoracja stiukowa w tzw. typie lubelsko-kaliskim. Składa się ona z ozdobnych listew łączących medaliony wypełnione rozetami i tarczami z herbami rodziny fundatora: Korwin, Odrowąż, Janina, Półkozic. Późnorenesansowy ołtarz z pocz. XVII w. pierwotnie znajdował się w prezbiterium (do roku 1838). Złocenia w 1605 r. wykonał Jan Krychalski. Jest to ołtarz trójosiowy, przyścienny, dwukondygnacyjny. W centralnej części znajduje się figura Chrystusa Ukrzyżowanego, a po bokach Ewangeliści. Powyżej obraz z II poł. XIX w. ze sceną szydzenia z Chrystusa po biczowaniu, oraz święci: bp Stanisław i Wojciech. Na zasuwie obraz przedstawiający Chrystusa Pana ratującego św. Piotra z toni. Na południowej ścianie znajduje się witraż św. Jana Nepomucena, ufundowany przez ks. Węglickiego. Z zewnątrz tynkowana, zwieńczona gzymsem z pilastrami.
______

Autor:E. Kutyła, Najstarsze Kościoły Radomia - Informator Turystyczny, Radom 2012
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl