Kancelaria parafialna

Adres:
ul. Rwańska 6
26-610 Radom

Telefon:
(48) 362-55-09 | 506-348-903

Godziny pracy:
- poniedziałek: 9:00-10:00
- wtorek: 9:00-10:00 | 16:00-17:00
- środa - kancelaria nieczynna
- czwartek: 9:00-10:00 | 16:00-17:00
- piątek - kancelaria nieczynna

- sobota: 9:00-10:00

Księgi metrykalne:
- księgi ochrzczonych od roku 1598
- księgi zaślubionych od roku 1598
- księgi zmarłych od roku 1598

Informacje o wymaganych przez kancelarię dokumentach:

Sakrament Chrztu św.


Chrzest dziecka ma odbyć się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest w innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
Chrzest zgłaszają rodzice lub prawny opiekun dziecka, którzy zgłaszają się do kancelarii 1-2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu i dostarczają następujące dokumenty:
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
- zaświadczenia chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i mogą wypełniać obowiązki chrzestnych, wydane przez własnego proboszcza.

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa udzielany jest osobom pełnoletnim (ukończone 18 lat). Sakrament ten może być udzielony w parafii narzeczonego lub narzeczonej i te parafie mają obowiązek przeprowadzić wszelkie formalności prawne. Ślub może odbyć się również w innym kościele, ale wtedy potrzebna jest tzw. licencja, czyli zgoda na pobłogosławienie związku małżeńskiego w innej parafii. Licencję wystawia parafia narzeczonego lub narzeczonej. Obecnie zawierane są tzw. śluby konkordatowe, zawierane w kościołach, a pociągające za sobą skutki cywilne. Można także zawrzeć sakrament małżeństwa bez skutków cywilnych.

Młodzi zgłaszają się do kancelarii 2-3 miesiące przed planowaną datą ślubu i dostarczają następujące dokumenty:
- aktualne metryki chrztu z wpisem o bierzmowaniu i braku zawarcia małżeństwa (metryka nie starsza niż 3 miesiące od daty wystawienia),
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
- dowody osobiste.

W czasie pierwszego spotkania wypełnia się protokół kanonicznego badania narzeczonych, następnie przekazują prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii młodych.

Druga wizyta w kancelarii odbywa się tydzień przed datą ślubu. Narzeczeni dostarczają wówczas następujące dokumenty:
- kartki od spowiedzi,
- zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach,
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu konkordatowego)
- dane świadków (muszą być oni pełnoletni).

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki odprawiany jest w parafii, gdzie zamieszkiwała osoba zmarła. Może być z ważnych przyczyn odprawiony w innej parafii, ale na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
Do kancelarii należy dostarczyć:
- akt zgonu,
- zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (od kapelana szpitala lub księdza udzielającego sakramentu chorych).

NA PODSTAWIE KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO, FORMALNOŚCI (WPISY DO KSIĄG KOŚCIELNYCH CHRZTU, MAŁŻEŃSTWA I ZMARŁYCH) I ZGODY DOTYCZĄCE UDZIELANIA SAKRAMENTÓW I POGRZEBU W KOŚCIOŁACH REKTORALNYCH OO. BERNARDYNÓW I OO. JEZUITÓW ZAŁATWIAMY W KANCELARII PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA (FARA).
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl