Bierzmowanie w Farze

24/06/2018 00:03
Bierzmowanie w Farze

W sobotę, 23 czerwca w wigilię uroczystości Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, ks. Bp Henryk Tomasik udzielił młodzieży z naszej parafii sakramentu bierzmowania.- Sakrament bierzmowania jest sakramentem działania Ducha Świętego, który przychodzi, oświeca, umacnia i chce nas poprowadzić drogą odważnego wyznawania wiary. Sakrament bierzmowania ma dwa wymiary. Tak jak kartka papieru ma dwie strony, jest darem i zadaniem. Duch Święty przychodzi, oświeca, umacnia nas swoją łaską, ale owoce tego sakramentu zależą, od czego czy podejmiemy współpracę z Duchem Świętym. Dziś prosimy, aby Duch Święty przemienił nas tak jak Apostołów, którzy byli pełni lęku, zamknęli się w Wieczerniku wówczas gdy do Jerozolimy przybyło stu pielgrzymów żydowskich. Gdy napełnieni zostali Duchem Świętym, poszli do tych ludzi, których się bali i odważnie mówili o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym i ukrzyżowanym. Dziś prosimy, aby Duch Święty dokonał tego w naszych umysłach i naszych sercach - mówił w homilii Bp Tomasik.

- Za chwilę na naszych czołach zostanie wykonany znak krzyża. To jest znak Chrystusa, znak zbawienia, ale także znak miłości. Jest to zaproszenia, aby odpowiedzieć miłością na ofiarę Chrystusa. Zostaniemy naznaczeni olejem krzyżma świętego, który poświęca się w katedrze w Wielki Czwartek. Tym olejem namaszcza się kapłana w dniu świeceń, biskupa w dniu święceń, świątynię w dniu uroczystej dedykacji, którą niekiedy nazywamy konsekracją. Za chwilę będziemy namaszczeni. Słowo Chrystus oznacza namaszczony, namaszczony Duchem Świętym. My zostaniemy namaszczeni, aby być podobnymi do Chrystusa w naszym życiu. Przyjmijmy ten sakrament z wiarą, ale i otwórzmy nasze serca, podejmując gotowość obrony wiary i życia według Ewangelii. W tym sakramencie zobowiązujemy się do tego, że wiarę będziemy mężnie wyznawać, bronić niej i według niej żyć - mówił Pasterz naszej diecezji.

Na koniec Mszy św. Bp Henryk powiedział do młodzieży: - Drodzy bierzmowani. Święty Jan Paweł II dawał przepiękne wskazanie młodzieży. Jedno z nich niech będzie dla was drogowskazem. Tylko Chrystus - poznany, pokochany, kontemplowany i wyznany będzie prawdziwym waszym przyjacielem. A pięknym znakiem poważnego, dorosłego człowieka jest wierność, wierność Chrystusowi. Niech ten znak będzie widoczny w waszym życiu.

Zdjęcia


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl