Boże Ciało

20/06/2019 18:14
Boże Ciało

W czwartek, 20 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwaną Bożym Ciałem. Centralna procesja Bożego Ciała przeszła tradycyjnie od Fary do radomskiej Katedry.

W tym dniu publicznie wyznajemy naszą wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie uczestnicząc w procesji eucharystycznej. Centralną procesję Bożego Ciała poprzedziła o godz. 9:30 uroczysta Msza św. sprawowana w naszej świątyni, której przewodniczył ks. proboszcz Mirosław Nowak.

- Eucharystia stanowi w istocie skarb, skarb Kościoła, bezcenne dziedzictwo, które pozostawił nam Pan. Kościół zawsze strzeże Go z największą troską, sprawując codziennie Eucharystię, wielbiąc Go w kościele i kaplicach w tabernakulum, rozdając Ją chorym, a jako wiatyk tym, którzy wyruszają w swoją ostatnią podróż. Tak jak manna dla narodu Izraela, tak chleb, który rozmnożył Jezus w dzisiejszej ewangelii dla każdego pokolenia chrześcijan, Eucharystia jest niezbędnym pożywieniem, które wspiera nas, kiedy przemierzamy pustkowie tego świata. Tak, pustkowie świata wyjałowionego  przez systemy ideologiczne i gospodarcze, które nie budują życia, a raczej je niszczą. Świata, w którym dominuje logika władzy i posiadania, a nie logika służby i miłości. Jednakże Jezus wychodzi nam naprzeciw i daje nam poczucie bezpieczeństwa, On sam jest chlebem życia. Eucharystia to pokarm na drogę przez pustynię życia i źródło przemiany świata - powiedział na początku homilii ks. Mirosław Nowak.

- Istotnym elementem obchodów Bożego Ciała jest adoracja. Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii to wyznanie własnej godności. Kto składa hołd Jezusowi, nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze. Kto nie zgina kolan przed Bogiem, zegnie je przed światem i tym wszystkim, co od Boga oddziela. Człowiek potrzebuje adoracji kogoś. Adoracja staje się przedłużeniem eucharystycznego zjednoczenia z Panem, który nie tylko nas nie potępia, ale wyzwala i przemienia, podnosi z upadku, kiedy klęknęliśmy przed tym, co nie trzeba, napełniając miłością, prawdą, pokojem i nadzieją. Chrystus obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Oddajemy mu cześć i wyznajmy wiarę w Niego przez tę procesję, która staje się obrazem naszego życia. To Jezus dziś pielgrzymuje do nas, wychodząc na drogi naszego miasta i my stajemy się pielgrzymami, wychodząc na spotkanie z Nim. Ta Hostia niesiona przez kapłana w monstrancji jest najważniejsza. Pamiętajmy jednak, że ta duchowa obecność nie ogranicza się tylko do sakramentalnego znaku Chleba. Jezus przemierza ulice naszego miasta również w tajemnicy Kościoła. Doświadczamy dziś także jego obecności w Słowie Bożym, gdy czterokrotnie odczytujemy fragment Ewangelii. Otwórzmy dziś nasze serca na obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, przyjmując Go z największym szacunkiem i miłością.

Kiedy przyjmujemy Komunię świętą, kiedy dziś pójdziemy za monstrancją z konsekrowaną hostią, tak naprawdę przyjmujemy Ciało Chrystusa. Chrystus daje nam swoje serce. To nie przypadek, że we wszystkich cudach eucharystycznych właśnie kawałek tego serca jest tą rzeczywistością, która nas ogarnia. Tak wielu odrzuca tę prawdę, tak wielu ją lekceważy, dla tak wielu jest kamieniem obrazy i odrzucenia. Dlaczego? Bo nie rozumiemy. Bo nasz umysł jest za mały i za ciasny, by pojąć tę prawdę, że to Bóg pragnie dać się na pokarm, że w odrobinie Chleba pragnie ukryć cale swoje serce. Czy w naszym codziennym zabieganiu i zatroskaniu mamy czas na karmienie się Ciałem i Krwią Chrystusa i ożywienie w sobie chrystusowej obecności? Czy raczej jest to dla nas już tylko sporadyczny i marginalny rytuał bez większego znaczenia może tylko od większego święta? I może dlatego dziś ta uroczystość, by odpowiedzieć sobie na to pytanie. Prosimy dziś wszyscy, Jezu daj mi zrozumieć jak ważnym dla mojego życia doczesnego i wiecznego, jest karminie się Twoim Ciałem - mówił w homilii proboszcz Fary.

Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Na zakończenie procesji Bp Henryk Tomasik dziękując za przygotowania i udział w procesji zaapelował aby w tym dniu nie zabrakło nikogo na Mszy św. Procesja jest pięknym świadectwem naszej wiary, ale w żaden sposób nie zastępuje Eucharystii.

Zdjęcia
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl