"Chcę" alumna Karola

08/12/2018 20:13
"Chcę" alumna Karola

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP pochodzący z naszej parafii alumn Karol Dobrasiewicz wypowiedział swoje "Chcę" i został włączony do grona kandydatów do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Zgodnie z tradycją, w święto patronalne radomskiego Wyższego Seminarium Duchownego aulmni III roku otrzymują zgodę na noszenie sutanny, a alumni V roku zostają włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu (kapłaństwa).

Dziś alumn Karol wraz z pięcioma braćmi z roku został po raz pierwszy publicznie wezwany po imieniu i nazwisku i wobec wspólnoty Kościoła zadeklarował swoją gotowość przyjęcia święceń. Uroczystości w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. Bp Piotr Turzyński.

Kandydatura jest kolejnym bardzo ważnym krokiem na drodze do święceń kapłańskich. Decyzja o przyjęciu święceń nie spada na kleryków nagle. Podejmują ją krok po kroku w różnych momentach seminaryjnej drogi, począwszy od III roku, kiedy poprzez włączenie w lektorat przybliżają się w wyraźny sposób do stołu słowa Bożego, a na IV roku przez akolitat do stołu Eucharystii. Posługi te jednak nie mają jeszcze tak wyraźnego ukierunkowania na święcenia jak obrzęd kandydatury.

Życzymy Karolowi, aby dar powołania, jaki otrzymał od Boga, pielęgnował, rozwijał, ciesząc się Bożym błogosławieństwem i szczególną opieką dzisiejszej Niepokalanej patronki a my drodzy parafianie pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl