Fundacja Św. Michała

15/09/2022 19:13
Fundacja Św. Michała

Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - to jeden z celów Fundacji św. Michała, która działa przy radomskiej Farze. Jeszcze w tym roku Fundacja planuje wydać bardzo ciekawy przewodnik o Farze.

Fundacja Św. Michała

Adres: ul. Rwańska 6, 26-600 Radom
E-mail: swmichalfundacja@gmail.com 
KRS: 0000508708
NIP: 7962965804
REGON: 147447610

Robert Pluta - Prezes Zarządu
Bartłomiej Drąg - Wiceprezes Zarządu
Piotr Stanikowski - Członek Zarządu

Rada Fundacji: ks. Mirosław Nowak

Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 04 1020 4317 0000 5502 0528 2290
statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl