Gorzkie Żale w Farze

14/02/2016 23:25
Gorzkie Żale w Farze

W I Niedzielę Wielkiego Postu odprawione zostało pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali. Kazania pasyjne w tym roku głosi w naszej Farze ks. dr Sławomir Adamczyk - diecezjalny duszpasterz rodzin.


Na kazaniu pasyjnym ks. Adamczyk przypomniał historię powstawania Gorzkich Żali oraz ich specyfikę. Zaprezentował również osobę Piłata, który przyczynił się do wydania Jezusa na śmierć krzyżową. Mówił iż każdy z nas przez niektóre swoje decyzje życiowe może stawać się podobny do niego.

Dlatego warto w tym okresie przygotowania do świąt Paschalnych spojrzeć na nasze postępowanie, czy zawsze jesteśmy czyści w swoich działaniach i intencjach.

***
Nabożeństwo Gorzkich Żali znane i wykonywane jest tylko i wyłącznie w Polsce. Ma charakter adoracji Najświętszego Sakramentu, kazania pasyjnego oraz śpiewania pieśni, traktujących o męce Pana Jezusa, przedstawionej w formie tradycyjnych elementów: stałej pobudki, która wprowadza lud w rozważanie męki pańskiej, hymn, lament duszy nad cierpiącym Chrystusem i rozmowę duszy z Matką Bożą. Całość podzielona jest na trzy wersje cykliczne, które oddają kolejno obraz Męki Pańskiej w poszczególnych etapach jej przebiegu. Zadaniem Gorzkich Żali jest nie tylko wprowadzenie w wydarzenia sprzed 2000 lat, ale także skłonienie uczestników do refleksji nad przemijaniem, sensem cierpienia w życiu, sprawach ostatecznych oraz utożsamianie się z cierpiącym za swój lud Chrystusem.

Ważna jest w rozważaniach obecność Matki Boskiej, jako pośredniczki cierpiącej wraz ze swym Synem, utożsamiającej się także z ludzkimi duszami, które pragną pojednania z Bogiem, ale są bezradne wobec swoich grzechów i potrzebują nawrócenia. Nabożeństwo to stanowi duchową łączność z Jezusem, co jest wyrazem miłości i wdzięczności za tak wielki dar, jakim była Jego śmierć i Zmartwychwstanie.

Tekst gorzkich żali stworzył ksiądz Wawrzyniec Benik. Drukiem po raz pierwszy ukazał się w XVIII wieku - dokładnie w 1707 roku - pod tytułem "Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey Męki Syna Bożego [...] rospamiętywanie".

Trzy lata wcześniej, w 1704 roku, gorzkie żale odśpiewano po raz pierwszy w warszawskim kościele Świętego Krzyża. Na pierwsze nabożeństwo przyszły "wszystkie stany i najwyższe władze". Ta forma nabożeństwa wielkopostnego szybko zdobyła popularność wśród wiernych, ale początkowo gorzkie żale śpiewano w kościele Świętego Krzyża w Warszawie przez cały rok, a w okresie wielkanocnym zmieniano niektóre pieśni na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego. Z czasem zrezygnowano z całorocznego odprawiania tego nabożeństwa, na rzecz  odprawiania gorzkich żalów tylko w okresie Wielkiego Postu. W całym kraju rozpowszechniali je misjonarze lazaryści.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl