Inf. dot. ksiąg metrykalnych

29/06/2015 19:38
Inf. dot. ksiąg metrykalnych

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ksiąg metrykalnych i badań genealogicznych na terenie Diecezji Radomskiej.

 


1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej
najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

2. Na stronach organizacji FamilySearch, np.:

- https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2Frecords%2Fcollection%2F1407440%2Fwaypoints

- https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.:

- http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol

- http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

4. Na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych http://www.szukajwarchiwach.pl.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony województw wchodzących w skład Diecezji Radomskiej:

- lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=334,

- łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=323,

- mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=335,

- świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234&Itemid=266.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl