Jubileuszowy dar dla Fary

21/08/2020 19:11
Jubileuszowy dar dla Fary

660 rocznicę fundacji obchodzi w tym roku nasza Fara. Materialną pamiątką jubileuszu, do której może przyczynić się każdy, ma być nowa nawierzchnia placu kościelnego. Zachęcamy do złożenia jubileuszowego daru.

Umiłowani przez Boga Siostry i Bracia.

Radomska Fara od wieków jest miejscem szczególnym. To najstarszy kościół miasta Radomia, w którym modliły się pokolenia. Mury tej świątyni były świadkiem ważnych i wyjątkowych wydarzeń z życia naszego miasta i naszej Ojczyzny.

Przez ostatnie lata prowadzone są intensywne remonty kościoła i jego otoczenia. Udało się oczyścić elewacje, nakryć dachy nawy głównej i naw bocznych nową blachą miedzianą, odrestaurować polichromie wewnątrz kościoła, wykonana została iniekcja i izolacja pionowa fundamentów. Wykonany został mur od ulicy Grodzkiej wraz z bramą i okuciami. Obecnie restaurowana jest siedemnastowieczna kaplica fundacji Kochanowskich. Na te wszystkie inwestycje uzyskaliśmy różne dotacje, między innymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od Marszałka Województwa Mazowieckiego, od Gminy Miasta Radomia, a także wiele ofiar indywidualnych.

Obecnie stanęło przed nami ważne zadanie - wymiana nawierzchni wokół kościoła, wykonanie kanału burzowego oraz odwodnienia kościoła. Wyżej wymienione instytucje nie mogą nas w tej sprawie wspomóc między innymi dlatego, że plac kościelny nie jest zabytkiem. Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich, którym bliska jest Radomska Fara w kraju i za granicą. Do tych, którzy w tym kościele przyjmowali sakramenty, modlili się i prostowali ścieżki swojego życia w sakramencie pokuty - o pomoc finansową przy przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia. Są pozwolenia konserwatorskie. Zostały już ukończone badania archeologiczne, są zatwierdzone plany, jest wykonawca - potrzebna jest tylko odpowiednia suma środków. Wstępnie kosztorys cały opiewa na sumę 615 957 zł. Sama parafia nie jest w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia, tym bardziej że do Radomskiej Fary w niedzielę i święta uczęszcza tylko około 650 osób.

Już teraz bardzo dziękuję za wszelką pomoc, która pozwoli nam cieszyć się pięknem tej wyjątkowej radomskiej świątyni - właściwie matki wszystkich kościołów w Radomiu. Bóg zapłać!

Jubileuszowy dar na nowy plac kościelny można składać na konto parafii: PKO BP SA Oddział 1 w Radomiu - 77 1020 4317 0000 5902 0101 0743. W kościele ustawiona jest także specjalna skarbona obok bocznego ołtarza z relikwiami św. Kazimierza Królewicza, do której również można składać jubileuszowy dar serca dla Radomskiej Fary.

ks. Proboszcz Mirosław Nowak

***
Nowy plac ma być wyłożony płytami granitowo-betonowymi nawiązującymi do historii i architektury kościoła. Na placu zostaną umieszczone 23 płyty z brązu, które będą przedstawiały m.in. królów i władców, którzy na przełomie 660 lat gościli w Farze.

Projekt nowego placu kościelnego


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl