Kard. Wojtyła modlił się w Farze

16/10/2018 13:56
Kard. Wojtyła modlił się w Farze

We wtorek, 16 października przypada 40. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Rok przed pamiętnym konklawe, dziś już Święty Jan Paweł II modlił się i odprawił Mszę św. w naszej Farze.

Zmierzający na koronację obrazu Matki Bożej Pocieszenia Pani i Królowej Ziemi Radomskiej w Starej Błotnicy metropolita krakowski 21 sierpnia 1977 roku, zatrzymał się w Radomiu, w Farze. O godz. 8:00 Kard. Wojtyła odprawił Mszę św. i wygłosił homilię.

Wydarzenie to upamiętnia tablica znajdująca się w nawie głównej świątyni. Tablica została wykonana na pamiątkę I-szej rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Wizyta Kard. Wojtyły w Farze została upamiętniona na zdjęciach, które udostępnił ks. prał. Henryk Gąszcz (pierwszy z lewej na zdjęciu po lewo).


Zdjęcie po lewo: powitanie Kardynała Wojtyły na placu przykościelnym i przemarsz w obecności kapłanów do świątyni.

Zdjęcie po prawo: Kardynał Wojtyła razem z ks. proboszczem Stanisławem Sikorskim przed budynkiem plebanii.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl