Mamy nowego kapłana

30/05/2015 13:49
Mamy nowego kapłana

Nasz parafianin Piotr Gruszka w sobotę, 30 maja przyjął w radomskiej katedrze z rąk ks. bp Henryka Tomasika święcenia kapłańskie. W imieniu Neoprezbitera prosimy o modlitwę w Jego intencji.


- Polska potrzebuje ludzi sumienia, nasze parafie potrzebują ludzi sumienia. Potrzebują kapłanów, którzy będą wzorem uformowanego sumienia, broniącego porządku moralnego w sercu, ojczyźnie i świecie. Dzisiaj modlimy się, aby nasi bracia byli światłem i wzorem sumienia wiernego Bogu i zatroskanego o porządek moralny - mówił w czasie homilii bp Tomasik.

- Kończy się seminarium, ale to nie koniec formacji. To jest dopiero początek. Czas nauki w seminarium dał im instrumenty, aby zakosztowali bogactwa Słowa Bożego, sakramentów, bliskości Chrystusa, modlitwy. Chciałbym, żeby rozsmakowali się w pięknie życia poświęconemu Bogu. I aby to co rozpoczęli w seminarium, przynosiło dobre owoce w pracy duszpasterskiej - mówił Rekor Wyższego Seminarium w Radomiu ks. Jarosław Wojtkun.

W niedzielę 7 czerwca ks. Piotr o godz. 12:30 odprawi w naszej świątyni Mszę św. prymicyjną.

Ks. Piotr Gruszka na swoje zawołanie kapłańskie wybrał słowa pochodzące z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w słabości" (2 Kor 12,9).

Zdjęcia ze Święceń Kapłańskich znajdują się w tym miejscu.


Foto: Diecezja Radomska.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl