Mazurek Dąbrowskiego w Farze

11/11/2018 23:39
Mazurek Dąbrowskiego w Farze

Punktualnie w południe w Farze rozbrzmiały dzwony, a wierni odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego". W ten sposób nasza parafia włączyła się w ogólnokościelną inicjatywę uczczenia 100-rocznincy odzyskania niepodległości.


Na zakończenie każdej Mszy św. w tym szczególnym dniu w naszej świątyni wybrzmiewały trzy zwrotki pieśni "Boże, coś Polskę".


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl