Na ratunek nagrobka

03/04/2018 14:00
Na ratunek nagrobka

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu zbierał środki na renowację zabytkowego nagrobka ks. Michała Kobierskiego, proboszcza Fary w latach 1839-1876.


Społeczny Komitet po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu i podpisaniu umowy z pracownią konserwatorską Grzegorza Świerczyńskiego chce rozpocząć prace renowacyjne postumentu Michała Kobierskiego, na przełomie maja i czerwca br. Efekt końcowy prac zostanie zaprezentowany przed listopadowym świętem Wszystkich Świętych. Koszt tegorocznych prac wstępnie oszacowane zostały na ok. 26 tys. zł. Podczas Wielkanocnej kwesty udało się zebrać ponad 2,7 zł.

Komitet wraz z parafią św. Wacława, która zarządza nekropolią, postanowił włączyć się do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Dlatego, po raz pierwszy społecznicy odnowią nagrobek bardzo zasłużonego dla Powstania Styczniowego, radomskiego proboszcza parafii farnej, ks. Michała Kobierskiego (1804-1876). Jest to również pierwszy nagrobek kapłański, który Komitet w tym roku odrestauruje - informuje Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.


Ks. Kobierski to proboszcz bardzo zasłużony dla Fary. Parafię objął w 1839 roku. Przeprowadził szereg prac restauratorskich kościoła. "Dzięki niemu otynkowano zewnętrzne, a częściowo i wewnętrzne mury, zrobiono nowy sufit, pomalowano ściany kościoła i ułożono nową posadzkę. Wykonano również nowe ołtarze, zakupiono ławki, wyremontowano organy kościelne i małe organy w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej, w której umieszczono obraz Najświętszej Marii Panny. Po ukończeniu prac remontowych zaproszono do Radomia biskupa sandomierskiego Józefa Joachima Goldtmana. Ordynariusz diecezji przybył tu 25 maja 1844 roku, a w niedzielę 26 maja dopełnił ceremonii konsekracji kościoła" - czytamy w książce Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura, ludzie, wydarzenia.

Ks. Michał Kobierski był także pierwszym proboszczem, który zamieszkał w nowej plebani - dawnym Domu Wielkim Zamku Królewskiego (obecna plebania). Początkowo mieszkał na terenie dawnego folwarku plebańskiego, za rogatką warszawską (ul. Malczewskiego 29), a do kościoła dojeżdżał codziennie karetą.

Proboszcz Kobierski wraz z kapłanami zaangażował się w pomoc uczestnikom powstania styczniowego. "Dwóch wikarych zostało w latach 1863-1864 zesłanych na Sybir, a samego proboszcza Kobierskiego władze carskie obłożyły wysoką kontrybucją (200 rubli) za ukrywanie powstańczego sztandaru. Na mocy rozporządzenia władz rosyjskich z 14 grudnia 1865 roku nastąpiła konfiskata na skarb państwa gruntów parafialnych, dziesięcin, wszelkich przywilejów oraz zapisów dobroczynnych w zamian za pensje wypłacane duchowieństwu. Pola oraz łąki probostwa radomskiego przejęła Izba Skarbowa Radomska, wydzierżawiając je następnie różnym osobom. Przy parafii pozostały nieliczne ogrody i sady, niepodlegające ustawie" - czytamy w Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura, ludzie, wydarzenia.

Ks. Michał Kobierski zmarł 24 lutego 1876 roku. W nawie bocznej kościoła znajduje się jego epitafium ufundowane przez Bractwo Różańcowe. W zakrystii wisi natomiast duży portret proboszcza.

Więcej informacji nt. ks. Michała Kobierskiego można znaleźć w zakładce KAPŁANI->PROBOSZCZOWIE


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl