Nabór do Świetlicy FAN-FARA

31/08/2018 13:39
Nabór do Świetlicy FAN-FARA

Nasza parafia wraz z Gminą Miasta Radomia realizują projekt Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna "Świetlica FAN-FARA". Trwa nabór wniosków.

W ramach projektu zostanie utworzone bezpieczne i przyjazne miejsce dla 24 dzieci/młodzieży, w wieku od 6-17 lat z problemami w nauce lub/i sprawującymi problemy wychowawcze, z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym przebywających w pieczy zastępczej, zamieszkujących w Radomiu na obszarze Rewitalizacji.
Po zakończeniu projektu konieczne jest utrzymanie jego rezultatów przez okres 5 lat.

Formularze rekrutacyjne dostępne w:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomiu, ul. Tybla 7/11
- Parafia św. Jana Chrzciciela w Radomiu (FARA), ul. Rwańska 6
- Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (pok. 176), ul. Żeromskiego 53

Termin i miejsce składania wniosków:
- 27.08 - 14.09.2018 r. w godz. 9:00-15:00
- Biuro Projektu, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (pok. 176), ul. Żeromskiego 53


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl