Nabożeństwa czerwcowe

01/06/2015 17:25
Nabożeństwa czerwcowe

Rozpoczął się miesiąc czerwiec, czyli miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszej świątyni codziennnie o godz. 17:30.Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Ma nas to uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy ranią Boże Serce.

Człowiek powinien do Serca Jezusowego mieć nieograniczone zaufanie. Może uciekać się do Niego we wszystkich swoich potrzebach. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl