Niedziela Biblijna

14/04/2018 23:36
Niedziela Biblijna

Trzecia Niedziela Wielkanocy jest Niedzielą Biblijną, która rozpoczyna w Kościele X Tydzień Biblijny. Jego hasłem są słowa skierowane do Apostołów przez zmartwychwstałego Jezusa: "Weźmijcie Ducha Świętego".

Dzisieja Ewangelia jeszcze nas umiejscawia w niedzielę zmarwtychwstania, kiedy dwóch uczniów z Emaus wraca do Jerozolimy, dołącza do pozostałych, a tam, podczas gdy to jeden, to drugi opowiada, że Pan im sie ukazał, sam Zmartwychwstały staje pośród nich. Ale jego obecność wprowadza niepokój. Z jednej strony budzi trwogę, tak dalece, że zebranym «zdawało się, że widzą ducha» (Łk 24,37), z drugiej jego ciało przebite gwoździami i włócznią, jest wymownym świadectwem tego, że to Jezus ukrzyżowany we własnej osobie: «Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam» (Łk 24, 39).

«Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!» - to słowa dzisiejszego psalmu. Istotnie, Jezus «oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24, 45). To nad wyraz ważne. Uczniowie muszą być obdarzeni głęboką i dokładną znajmościa Pism, albowiem, jak mówił, święty Hieronim «Nieznajomość Pism jest nieznajomoscią Chrystusa».

Ale owo zrozumienie słowa Bożego nie jest wiedzą, którą można zdobyć prywatnie czy też w grupie swoich przyjaciół czy kolegów. Pan ujawnił sens Pism Kościołowi podczas owej wspólnoty paschalnej, przewodzonej przez Piotra i innych Apostołów, którym Nauczyciel nakazał, by głosić «nawrócenie w jego imię... wszystkim narodom» (Łk 24, 47).

Niemniej, żeby być świadkami autentycznego Chrystusa, uczniowie muszą - przede wszystkim - wiedzieć jak rozpoznać jego Ciało naznaczone męką. Jeden z dawnych autorów przekazuje nam następujące zalecenie: «Każdy kto wie, iż Wielkanoc została poświęcona dla niego, musi pojąć, że jego życie zaczyna się, kiedy Jezus zmarł, aby nas zbawić?». Ponadto apostoł musi rozumnie pojmować Pisma, czytane w świetle Ducha prawdy, który został rozlany nad Kościołem.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl