Niedziela Chrztu Pańskiego

07/01/2018 00:34
Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela po uroczystości Objawienia Pańskiego, to niedziela Chrztu Pańskiego, która zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia. "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" - słyszymy w Ewangelii.

Dzisiaj Kościół świętuje Chrzest Pański. Tamtego dnia wszystkie wody świata zostały oczyszczone i otrzymały moc, by oczyszczać z grzechu. Chociaż chrzest, którego udzielał Jan, miał jedynie znaczenie nawrócenia i uznania naszej grzeszności, Jezus chciał go przyjąć przez solidarność ze wszystkimi ludźmi, idąc na czele odnowionej Ludzkości. «On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.» (2Kor 5,21). Jezus wprowadzi nowy Chrzest, który uczyni nas dziećmi Boga w Nim i pogodzi nas z Ojcem: stanie się Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.

«Także dzisiaj - pisze św. Grzegorz z Nazjanzu - Chrystus jest światłością; pozwólmy, aby to boskie światło nas przeniknęło. Chrystus jest chrzczony, zejdźmy wraz z Nim do wody, aby później zostać wraz z Nim wyniesionym». Tamtego dnia, nad Jordanem, ujrzeć można było jak zstępuje na Pana Duch Święty i usłyszeć głos Ojca: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» (Mk 1,11). Jan Paweł II komentuje, że «wychodząc z wód świętego źródła, każdy chrześcijanin znów słyszy głos, który pewnego dnia rozległ się nad rzeką Jordan: "Ty jesteś mój Syn..."; i rozumie, że został zrównany z umiłowanym Synem, stając się synem adoptowanym».

Św. Cyryl z Jeruzalem każe nam się zastanowić nad tym nadprzyrodzonym faktem, mówiąc nam: «Jeśli twoja pobożność jest szczera, na ciebie także zstąpi Duch Święty i usłyszysz głos Ojca, dobiegający z wysokości: Ten nie był moim synem, ale teraz, po Chrzcie, stał się synem moim». Począwszy od tego momentu, wszyscy jesteśmy zaproszeni do podążania tą Drogą, co Jezus, aby poznać Jego Prawdę, aby żyć tym samym Życiem. Jesteśmy wybrani, namaszczeni i posłani, aby brać udział w misji apostolskiej. Jesteśmy też synami kochanymi i ulubionymi, i Ojciec będzie miał upodobanie w każdym z nas.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. Warto w tym dniu zatrzymać się na moment przy naszej XV-wiecznej chrzcielnicy, aby podziękować  Bogu, indywidualnie i w rodzinie, za łaskę naszego Chrztu. Staliśmy się wtedy dziećmi Ojca Niebieskiego, braćmi, siostrami Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Staliśmy się żywą cząstką Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. Rodzice wybrali nam patrona, którego naśladujmy i do którego się módlmy. Wspomnijmy kapłana, który nas ochrzcił i pomódlmy się za rodziców chrzestnych.

Przy zabytkowej chrzcielnicy chrzest św. od 1597 roku (na podstawie zachowanych metryk) przyjęło w radomskiej Farze 176 199 osób (stan na 31 grudnia 2017 r.). Wśród nich m.in.: Sługa Boża Wanda Malczewska, malarz Jacek Malczewski, lekarz Tytus Chałubiński, Biskup Paweł Kubicki, Biskup Adam Odzimek.statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl