Niedziela Misyjna

21/10/2018 20:32
Niedziela Misyjna

Przeżywamy XXIX Niedzielę w ciągu roku, zwaną Niedzielą Misyjną. To święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Rozpoczyna ono Tydzień Misyjny obchodzony pod hasłem: "Pełni ducha i posłani".

Historia Światowego Dnia Misyjnego

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX w. W latach dwudziestych XX w. zostały podniesione do rangi "papieskich" i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku Światowy Dzień Misyjny obchodzimy po raz 92.

Orędzie misyjne

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się one regularnie od pontyfikatu Pawła VI, a ogłaszane są w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Tegoroczne orędzie papież Franciszek skierował przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu, zachęcając: "Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»".

W orędziu papież Franciszek wspomniał też o genezie i wciąż aktualnych zadaniach Papieskich Dzieł Misyjnych: "Z młodych serc zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne, by wpierać głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, przyczyniając się do rozwoju ludzkiego i kulturowego wielu ludzi spragnionych Prawdy" (Orędzie Misyjne 2018).

Specyfikę Światowego Dnia Misyjnego stanowi fakt, że wszystkie wspólnoty katolickie na świecie - niezależnie od swojego bogactwa lub ubóstwa personalnego, duchowego czy materialnego - solidarnie uczestniczą w tym wydarzeniu.

Bilans Niedzieli Misyjnej 2017 r.

W zeszłym roku Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej i przekazały Stolicy Apostolskiej kwotę 4 497 525,90 zł - na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.

Ciekawostki

- 5 miliardów ludzi na świecie nie jest jeszcze ochrzczonych lub nie zna Chrystusa.
- Na świecie pracuje 350 tysięcy misjonarzy, a wśród nich 2004 z Polski, którzy służą w 99 krajach na 5 kontynentach.
- Każdego roku Polacy przekazują kwotę ponad 1 mln dolarów amerykańskich zebraną podczas Niedzieli Misyjnej.
- Polskie diecezje, które przekazują największe kwoty zebrane podczas Niedzieli Misyjnej: tarnowska, łódzka, warszawsko-praska, katowicka, kielecka.
- Polska zajmuje 8 miejsce w Europie pod względem finansowania placówek misyjnych.

Episkopat.pl


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl