Nowy biskup pomocniczy

17/01/2015 13:35
Nowy biskup pomocniczy

Ks. dr hab. Piotr Turzyński, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, został w sobotę 17 stycznia mianowany przez Ojca Świętego Franciszka, biskupem pomocniczym diecezji radomskiej.


Ogłoszenie papieskiej decyzji odbyło się w samo południe równocześnie w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie i w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu z udziałem biskupów: Henryka Tomasika i Adama Odzimka oraz zebranych księży dziekanów.

Czcigodni Księża
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia

Ojciec Święty Franciszek mianował, w dniu 17 stycznia 2015 roku, ks. dr hab. Piotra Turzyńskiego, prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Nominację tę przekazał Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Warszawie.

Ksiądz Biskup Nominat urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu. W 1982 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W dniu 28 maja 1988 roku, w ówczesnej konkatedrze radomskiej, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Edwarda Materskiego. Po roku pracy duszpasterskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim został skierowany na studia w Rzymie, które zostały uwieńczone doktoratem w 1995 roku.

W 1996 r. został ojcem duchownym alumnów i wykładowcą patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym. Od 2006 roku pełni funkcję prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Pełni także funkcję Dyrektora Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów, Dyrektora Rady ds. Życia Konsekrowanego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teologicznego w Radomiu i był odpowiedzialny za studia niestacjonarne oraz Centrum Myśli Benedykta XVI.

W czerwcu 2014 na podstawie dorobku naukowego i książki pod tytułem Piękno w teologii św. Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej oraz kolokwium habilitacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego.

Ksiądz Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie w dniu 28 lutego br., o godzinie 11.00, w Katedrze Radomskiej. Głównym konsekratorem będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Nominata oraz Jego posługi w Kościele.

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl