Opłatek Uniwersytetu Biblijnego

15/01/2015 14:23
Opłatek Uniwersytetu Biblijnego

W sobotę, 10 stycznie w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci. Wzięli w nim udział studenci Uniwersytetu działającego przy naszej parafii.


Opłatkowe spotkanie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci przygotował biblista ks. dr Jacek Kucharski, inicjator i rektor dziecięcej uczelni, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Wspomogli go alumni, członkowie Koła Kleryckiego Dzieła Biblijnego, a także nauczyciele i rodzice małych studentów.

Nasz Uniwersytet reprezentowała grupa studentów z PSP nr 7 wraz z opiekunami: dyrektor szkoły Panią Katarzyną Gruszką, katechetką Panią Lidią Szymańską oraz nauczycielką języka polskiego Panią Małgorzatą Gaździńską. Obecny był również ks. proboszcz Mirosław Nowak, który jest wykładowcą na Uniwersytecie.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęła msza św. sprawowana przez ks. bp. Henryka Tomasika w kaplicy seminaryjnej. Po Eucharystii wszyscy udali się na refektarz, gdzie przy śpiewie kolęd dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia. W składzie zespołu muzycznego złożonego z kleryków, który śpiewem uświetnił spotkanie znalazł się pochodzący z naszej parafii dk. Piotr Gruszka, który grał na klawiszach oraz prowadził śpiew.

Po życzeniach i wspólnym poczęstunku wszyscy udali się na Aulę Jana Pawła II, gdzie obejrzeli jasełka pt. "Jest taki dzień", przygotowane pod kierunkiem s. Bożeny Molendowskiej przez studentów-uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz z parafii pw. Opieki Św. Józefa w Jedlni-Letnisku.

Zdjęcia ze spotkania opłatkowego Uniwersytetu Biblijnego znajdują się w tym miejscu.

Zdjęcia pochodzą ze strony Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej radom.blista.pl


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl