Pierwsi absolwenci Uniwersytetu

21/06/2015 22:01
Pierwsi absolwenci Uniwersytetu

W niedzielę, 21 czerwca podczas Mszy św. o godz. 11:00 miało miejsce uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci. Po trzech latach nauki 7. studentów ukończyło tę wyjątkową uczelnię.

Mszy św. przewodniczył ks. dr Jacek Kucharski, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i zarazem jeden z pomysłodawców utworzenia Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci przy naszej parafii i Publicznej Szkole Podstawowej nr. 7. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli studenci, ich rodziny i wykładowcy.

Młodzi studenci przez trzy lata poznawali budowę i układ Pisma Świętego, pogłębiali swoją wiedzę o Bogu i odkrywali zbawcze orędzie zawarte w Biblii. Każdy rok kończył się uzyskaniem dyplomu Znawcy Pisma Świętego stopnia I, II, III.

Obok ks. dr Jacka Kucharskiego, który jest rektorem owej uczelni zajęcia na Uniwersytecie prowadzą ks. proboszcz Mirosław Nowak i katechetka Pani Lidia Szymańska. Wykłady miał także niedawno wyświęcony nasz parafianin ks. Piotr Gruszka. Honorowym opiekunem Uniwersytetu jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego Pani Katarzyna Gruszka.

Uniwersytet Biblijny dla Dzieci działa od września 2012 roku.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl