Pierwsza książka o Farze

20/06/2010 22:09
Pierwsza książka o Farze

W czwartek, 17 czerwca w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyła się promocja książki pt: "Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura, ludzie, wydarzenia". Książka ukazała się pod redakcją prof. Dariusza Kupisza.

To pierwsza tego typu publikacja naukowa dotycząca historii radomskiej Fary.

W promocji, którą poprowadziła Renata Metzger, dyrektor Resursy Obywatelskiej, wzięli udział: Małgorzata Cieślak-Kopyt z Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz historyk, prof. Dariusz Kupisz i mgr Tomasz Gola z biura Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Radomiu. Promocji książki towarzyszył pokaz wybranych zdjęć dotychczących historii Fary, jej architektury oraz najcenniejszych zabytków.

Opracowanie rozpoczyna słowo biskupa radomskiego Henryka Tomasika oraz prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka. Przedmową opatrzyli publikację Małgorzata Cieślak-Kopyt oraz ks. Arkadiusz Bieniek i Dariusz Kupisz. Książkę rozpoczynają dzieje parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIV-XVIII wieku, które opisuje prof. Dariusz Kupisz. W swoim tekście omawia proces tworzenia parafii, jej obszar i parafian, uposażenie, duchowieństwo i służbę kościelną. Znalazł się opis bractw religijnych, szkoły oraz biblioteki. Niezwykle ważny jest podrozdział dotyczący Fary na tle życia społeczno-politycznego miasta, regionu i kraju oraz prezentacja sylwetek plebanów i proboszczów radomskiej Fary.

Profesorowie Maria Brykowska i Ryszard Brykowski są z kolei autorami rozdziału pt: Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu-dzieje budowlane i architektura. W rozdziale omówiony został: dotychczasowy stan wiedzy i badań nad farą, fundacja Kazimierza Wielkiego, fara w okresie Jagiellonów, przemiany architektury fary w okresie baroku oraz w XIX wieku. Autorzy prezentują okres odbudowy i restauracji kościoła w XX wieku według projektu architekta Józefa Dziekońskiego oraz prace w farze w świetle ówczesnej praktyki konserwatorskiej.

W publikacji znalazł się też rozdział autorstwa Tomasza Goli pt: Wystrój i wyposażenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu na przestrzeni wieków. Jest w nim opis pierwszego okresu funkcjonowania świątyni, od drugiej połowy XIV wieku do połowy XVII wieku, okres od połowy XVII wieku do końca XVIII wieku. Autor opisał też wystrój i wyposażenie świątyni w XIX wieku jak również przeobrażenia wystroju i wyposażenia wnętrza w XX wieku.

Książkę zamyka spis poszczególny ilustracji, które są cennym uzupełnieniem poszczególnych tekstów. Na okładce książki znalazło się zimowe ujęcie kościoła farnego z wieżą oraz logo jubileuszowe autorstwa Elżbiety Raczkowskiej. Fotografie i reprodukcje: Maria Brykowska, Jerzy Kutkowski, Grzegorz Barczyk i Wiesław Wismont.

Po raz pierwszy radomska Fara doczekała się tak pełnego i naukowego opracowania. Książka ukazała się staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Radomskiej Fary z okazji jubileuszu 650 lecia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl