Podsumowanie kolędy i roku

01/02/2015 16:50
Podsumowanie kolędy i roku

Przedstawiamy obszerne podsumowanie tegorocznej wizyty duszpasterskiej oraz tego wszystkiego co przez ostatni rok działo się w naszej parafii zarówno w sferze duchowej jak również prac remontowych.

Nasza parafia jest wspólnotą wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju, bo jest właściwie wspólnotą bardziej ludzi niż określonego terytorium. Od lat w świątyni farnej modlą się ludzie, którzy nie zamieszkują na terenie parafii, dlatego cieszymy się ich obecnością i obejmujemy ich naszą modlitwą.

Odwiedzając naszych parafin po kolędzie szliśmy wszędzie gdzie nas zaproszono. Była to okazja do rozmowy, poruszenia wielu problemów rodzinnych ale również kwestii wiary. Wchodziliśmy do różnych mieszkań, tych bardziej zadbanych i tych mniej. Odwiedziny duszpasterskie wzbogacają nasze doświadczenie duszpasterskie ucząc nas ciągle realizmu i właściwego spojrzenia na sytuację duszpasterską parafii.

Według naszych kartotek na terenie naszej parafii mieszka 5020 osób, choć Urząd Skarbowy podaje liczbę 6018. Ta różnica wynika z tego, że wiele osób jest zameldowanych a faktycznie nie mieszka na terenie parafii. Na liczbę 5020 osób składa się 1851 rodzin. W ciągu ostatniego roku wyprowadziło się ok. 150 rodzin, a przybyło 57 nowych rodzin, cieszymy się Waszą obecnością. Po kolędzie drzwi swoich domów otworzyło 1300 rodzin, a 534 rodziny nie przyjęło kapłana. Dla porównania w ubiegłym roku było to 569 rodzin. Jest więc mniej tych którzy nie przyjęli, a ponieważ liczba parafin się zmniejszyła statystycznie w tym roku więcej rodzim otworzyło się na przychodzącego Chrystusa w osobie kapłana i Boże Błogosławieństwo. Ok. 80 osób wyjechało za granicę do pracy w różne zakątki świata. Na terenie naszej parafii zamieszkuje ok. 40 osób innych wyznań.

Liczba sprawowanych sakramentów chrztu utrzymuje się stałym poziomie i jest większa niż liczba zgonów, więc można powiedzieć, że jesteśmy parafią przyszłościową. Niepokoi nas natomiast coraz większa liczba ochrzczonych dzieci, których rodzice nie mają sakramentu małżeństwa. Na 91 dzieci ochrzczonych w 2014 roku aż 41 pochodzi z rodzin, które żyją bez ślubu kościelnego (24) albo mają tylko kontrakt cywilny (17). Wynika to w znacznej mierze z tego, że w naszej parafii żyje aż 154 małżeństwa bez ślubu i 114 małżeństw po ślubie cywilnym co daje w sumie ponad 270 rodzin. Liczba zawartych małżeństw w 2014 roku jest identyczna jak w ubiegłym i wynosi 23. Cieszy nas, że w tym roku kilka rodzin po wielu latach życia razem zdecydowało się na sakrament małżeństwa. Po wizycie duszpasterskiej kolejne dwie rodziny podjęły taką decyzję. Zachęcamy przynajmniej kilkanaście kolejnych rodzin, które nie mają żadnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Liczba zgonów utrzymuje się na stałym poziomie - w 2014 roku było to 74 osoby. Niepokoi nas że aż 34 z nich odeszły bez sakramentów, nieprzygotowane.

Ten rok był również rokiem duchowego rozwoju naszej parafii. Szacujemy o ponad 50 osób więcej obecnych na niedzielnej mszy św. Cieszy nas również to, że więcej osób uczestniczy na Eucharystii na tygodniu. W naszej wspólnocie parafialnej mamy 3 Kółka Żywego Różańca, czcicieli Niepokalanego Serca Maryi oraz Straży Honorowej Serca Jezusowego. W ostatnim czasie przybyło kilku nowych ministrantów oraz kandydatów na ministrantów. Obecnie jest 14 kandydatów którzy w Wielki Czwartek zostaną wyświęceni i przyjmą strój liturgiczny. Rozwija się nasza schola dziecięca, Oaza Młodzieżowa, która liczy obecnie 10 osób oraz Oaza Rodzin, która liczy 8 rodzin. Prężnie działa i rozwija się Uniwersytet Biblijny dla Dzieci, który swoją działalność rozpoczął właśnie w naszej parafii i poszerza się dalej po diecezji radomskiej. W zeszłym roku sakrament bierzmowania przyjęło 19 osób, a w tym przygotowuje się do jego przyjęcia ponad 20 osób. Przy naszej parafii działa także Dzieło Biblijne dla dorosłych, które spotyka się na mszy św. oraz prelekcji w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 18:00. We wrześniu ubiegłego roku zapoczątkowaliśmy spotkania Dziecięcej Przystani Wiary. Organizujemy mszę św. o uwolnienie, a w lipcu miało miejsce nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła. Są również msze dla mężczyzn w każdy ostatni piątek miesiąca w których uczestniczy ok. 40 mężczyzn. Od Adwentu w nowej odsłonie działa strona internetowa oraz facebook. Jak widać jest wiele form i możliwości aby zaangażować się w życie parafii i tym samym pogłębić swoją wiarę.

Dzięki życzliwości i ofiarności wiernych, jak również sympatyków i dobrodziejów naszej farnej świątyni w ostatnim czasie udało się wiele zrobić, ale mamy świadomość że jeszcze więcej jest do zrobienia. Oto co udało się zrobić w minionym roku:

- wykonano nowe szafy do zakrystii (do przechowywania szat liturgicznych) i kościoła (do przechowywania figur),
- zakupiono kilka ornatów,
- doświetlono prezbiterium oraz wymieniono żarówki na ledowe w pierwszym żyrandolu,
- poprawiono mensę ołtarzową przy tabernakulum,
- poprawiono nagłośnienie oraz zakupiono nowe mikrofony,
- odrestaurowano konfesjonały,
- wykonano 6 nowych dębowych ławek, 10 ławek zostało odnowionych,
- uszczelniono i odrestaurowano witraże na górnym poziomie,
- poprawiono i uszczelniono wszystkie drzwi oraz uruchomiono wejście od ulicy Grodzkiej,
- odkurzono cały kościół oraz uszczelniono wszystkie witraże aby nie uciekało ciepło,
- wykonano drewniane żaluzje na wieży kościoła,
- naprawiono gzymsy i zabezpieczono elewację kaplicy Kochanowskich oraz elewację wschodnią i północną plebani,
- poprawiono koleją łazienkę na wikariacie oraz założono ogrzewanie i ocieplono część stropu,
- przeprowadzono ekspertyzy i badania oraz przygotowano dokumentację a także otrzymaliśmy pozwolenie budowlane na renowację zawilgoconych ścian i fundamentów.

Mamy już pozwolenie i w najbliższym czasie w miarę możliwości będziemy chcieli umalować sklepienie w prezbiterium oraz jego ściany. Koszt wykonania tych prac jest bardzo duży. Chcemy również oczyścić ogrodzenie od ul. Rwańskiej oraz dokończyć ogrodzenie od ul. Grodzkiej, a więc obłożyć postawiony murek piaskowcem i zamontować metalowe okucia aby zamknąć plac kościelny oraz wykonać opaskę izolacyjną wokół kościoła. Mamy nadzieję, że na Wielkanoc nawa główna wypełniona będzie nowymi ławkami. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyliśmy projekt o dofinansowanie remontu dachu bocznych naw oraz ocieplenia stropu kościoła.

Kierujemy serdeczne podziękowanie do Was parafian, ale też gości i sympatyków za składane w ciągu roku ofiary te indywidualne, anonimowe i imienne, ofiary na tacę ale nie tylko. Ośmielamy się prosić o wszelką możliwą pomoc z Waszej strony o pomoc w tzw. tacy gospodarczej.

Na koniec chcemy wypowiedzieć serdeczne Bóg zapłać za okazaną podczas kolędy życzliwość, otwartość, zaufanie, serdeczne rozmowy, za wspólną modlitwę, za troskę o świątynię i za wszelkie złożone ofiary. Za wszystko Bóg zapłać i Szczęść Boże.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl