Polichromie odrestaurowane

11/11/2018 10:48
Polichromie odrestaurowane

Zakończyły się prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowych polichromiach. Tym razem zostały odnowione malowidła na sklepieniu i ścianach w IV przęśle nawy głównej oraz froncie empory chórowej.

Polichromie w naszej Farze stanowią przykład monumentalnej twórczości jednego z najznamienitszych polskich artystów współczesnych, Wacława Taranczewskiego. Ich wysokie wartości historyczne i niematerialne podkreśla prawny statut zabytku, który został im nadany w 2015 roku decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przeprowadzona konserwacja-restauracja miała na celu poprawę estetycznego odbioru malowideł oraz przywrócenie im dobrego stanu technicznego. Prace polegały m.in. na dezynfekcji polichromii, oczyszczeniu z zabrudzeń powierzchniowych, podklejeniu, utrwaleniu i zabezpieczeniu wszystkich warstw technologicznych oraz uzupełnieniu ich ubytków.

Prace, które wykonali konserwatorzy zabytków, Pani Angelika Lament-Kosińska i Pan Krzysztof Kosiński zostały w części sfinansowane ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Był to kolejny, czwarty już etap prac restauratorskich przy polichromiach. Przed trzema laty zostało odnowione sklepienie prezbiterium, dwa lata temu łuk tęczowy i I przęsło, a w roku ubiegłym II i III przęsło nawy głównej.

Widok na czwarte przęsło nawy głównej przed rozpoczęciem prac

Widok na czwarte przęsło nawy głównej po zakończeniu prac konserwatorsko-restauratorskich

Fragment przedstawienia anioła przed rozpoczęciem prac

Fragment przedstawienia anioła po zakończeniu konserwacji-restauracji

Przedstawienia anioła przed rozpoczęciem prac

Przedstawienia anioła po zakończeniu konserwacji-restauracji

Zdjęcia dzięki uprzejmości Konserwatorów Zabytków Państwa Angeliki i Krzysztofa Kosińskich.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl