Polichromie odrestaurowane

06/10/2019 22:18
Polichromie odrestaurowane

Zakończył się kolejny etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkowych polichromiach. Tym razem zostało odnowione największe malowidło w nawie głównej oraz malowidła w Kaplicy Różańcowej.

Przeprowadzona konserwacja-restauracja miała na celu poprawę estetycznego odbioru malowideł oraz przywrócenie im dobrego stanu technicznego. Prace polegały m.in. na dezynfekcji polichromii, oczyszczeniu z zabrudzeń powierzchniowych, podklejeniu, utrwaleniu i zabezpieczeniu wszystkich warstw technologicznych oraz uzupełnieniu ich ubytków.

Prace, które wykonali konserwatorzy zabytków, Pani Angelika Lament-Kosińska i Pan Krzysztof Kosiński zostały w części sfinansowane ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Był to kolejny, piąty już etap prac restauratorskich przy polichromiach.

Scena Wniebowzięcia i Ukoronowania NMP przed rozpoczęciem prac

Scena Wniebowzięcia i Ukoronowania NMP po zakończeniu prac

Fragment polichromii przed rozpoczęciem prac

Fragment polichromii po zakończeniu prac

Fragment polichromii przed rozpoczęciem prac

Fragment polichromii po zakończeniu prac

Scena Przemienienia Pańskiego przed rozpoczęciem prac

Scena Przemienienia Pańskiego po zakończeniu prac

Fragment polichromii przed rozpoczęciem prac

Fragment polichromii po zakończeniu prac

Zdjęcia dzięki uprzejmości Konserwatorów Zabytków Państwa Angeliki i Krzysztofa Kosińskich.


















statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl