Posługa akolitatu

25/02/2018 15:46
Posługa akolitatu

W niedzielę, 25 lutego pochodzący z naszej parafii, alumn Karol Dobrasiewicz przyjął w kaplicy seminaryjnej z rąk ks. Bp Piotra Turzyńskiego posługę akolity. To kolejny stopień w drodze ku kapłaństwu.

W grudniu 2016 roku Karol otrzymał zgodę na noszenie sutanny i przyjął poświęcony strój duchowny, przed rokiem przyjął posługę lektora, a dziś akolity.

Symbolicznym momentem udzielenia posługi akolitatu, po modlitwie biskupa, jest przekazanie ustanawianemu akolicie pateny z chlebem, który ma być użyty w czasie konsekracji. "Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim" - te słowa usłyszał dziś Karol klęcząc przed biskupem.

Od dziś ośmiu alumnów IV roku może udzielać Komunii Świętej i zanosić ją chorym. Akolitat upoważnia także do wystawiania Najświętszego Sakramentu dla adoracji, ale nie zezwala udzielać nim błogosławieństwa. Akolici mogą puryfikować, czyli oczyszczać naczynia liturgiczne po udzielonej Komunii Świętej, gdy nie ma diakona. W myśl przepisów liturgicznych akolita ma też pierwszeństwo niesienia krzyża w procesji wejścia, podaje mszał kapłanowi, który przewodniczy liturgii i przyjmuje od celebransa dary, jakie wierni przynoszą do ołtarza. Akolita przygotowuje ołtarz do liturgii Eucharystii i okadza kapłana, gdy nie ma diakona.

Karolowi gratulujemy kolejnego etapu i życzymy, aby pełen zapału i gorliwości z radością wypełniał obowiązki, które nakłada na niego Kościół. Niech nasza modlitwa będzie dowodem pamięci nim, a dobry Bóg niech Mu błogosławi i niech Go wspiera.


Foto: WSD Radom


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl